Paqpaqli Tragic Accident

Paqpaqli tragic accident

Paqpaqli Tragic Accident

With regards to the serious accident at the “Paqpaqli ghall-Istrina” event, Alternattiva Demokratika Chairperson, Prof.  Arnold Cassola, said: “Our thoughts and sympathy go to all the victims of this tragic event.  The people involved were all there for a good cause, in order to help others who are less fortunate in life.  We augur that their generosity is repaid by coming out of this dramatic event without any serious consequences for the rest of their lives”

Fl-isfond tal-inċident serju li seħħ fl-okkażjoni ta’ “Paqpaqli għall-istrina”, ic-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal:  “il-ħsieb u s-solidarjeta’ tagħna jmorru ghall-vittmi kollha ta’ din il-ġrajja traġika.  In-nies involuti  kienu kollha hemm ghal kawża ġusta, biex jgħinu lil min hu anqas ixxurtjat f’ħajtu.  Nawguraw li l-ġenerożita’ tagħhom tiġi ppremjata billi joħorġu minn din il-ġrajja drammatika mingħajr konsegwenzi serji għall-bqija ta’ ħajjithom”.

FacebookEmail