AD fresher's week

AD visits Freshers' week

AD fresher's week

AD visits Freshers’ week: Knowledge, analytical skills,  basic values

A delegation of Alternattiva Demokratika, including Secretary General Ralph Cassar and Chairperson Prof. Arnold Cassola, today visited the University Freshers’ week.  Prof. Cassola said: “The presence of so many active student organisations on campus is a benefit not only to the university itself but to Maltese society in general.  The contribution of Maltese students to scociety in the field of research and innovation was witnessed last week during the “Science in the City” activities.  Today, the multi-faceted interests of the student organisations here present are living proof of students’ crave for knowledge, of their intent of bettering their analytical skills and of furthering the basic values of life, which are necessary to counterbalance the general urge for crass materialism, which today’s society promotes”.

AD żżur  il-Freshers’ week: għerf, ħiliet analitiċi u valuri bażiċi

Delegazzjoni minn Alternattiva Demokratika, inkluż is-Segretarju Ġenerali Ralph Cassar u ċ-Chairperson Prof. Arnold Cassola, illum żaret il-Freshers’ week ġewwa l-Universita`.  Prof. Cassola qal: “Il-preżenza ta’ tant organizzazzjonijiet attivi tal-istudenti  fuq il-kampus hija ta’ benefiċċju mhux biss għall-universita` innifisha imma wkoll għas-soċjeta` Maltija in ġenerali.  Il-kontribut tal-istudenti Maltin għas-soċjeta` fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni deher ċar il-ġimgħa li għaddiet waqt l-attivitajiet ta’ “Science in the City”.  Illum id-diversi interessi tal-organizzazzjonijiet tal-istudenti prezenti huma prova ħajja tal-għatx li għandhom l-istudenti għat-tagħlim, tal-intenzjoni tagħhom li jtejbu l-ħiliet analitiċi tagħhom u li jsaħħu l-valuri bazici tal-ħajja, li huma neċessarji biex ipattu għall-materjaliżmu sfrenat li s-soċjeta` ta’ llum tħeġġeġ”.

FacebookEmail