GMO Free Malta

GMOs: well done, Malta

GMO Free Malta
Photo: The Malta Independent

Alternattiva Demokratika – The Green Party  welcomed the government’s decision to opt out from cultivating EU approved GMOs. ‘AD’s consistent position against GMO cultivation included calling upon the Maltese government to join other EU member states and avail itself from an opt out clause to cultivate EU approved GMOs. The latest news relating to Malta’s decision to follow suite and opt out from GMOs cultivation is of great satisfaction.’ said Simon Galea – Spokesperson Animal Welfare & Agriculture.

‘Ideally GMOs cultivation should be banned all over the EU but following present circumstances we believe that the Maltese government took the right decision by proclaiming Malta as a GMO free territory’ concluded Simon Galea.

GMOs: prosit Malta

Alternattiva Demokratika tilqa’ bi pjaċir id-deċiżjoni tal-Gvern li juża l-opt out dwar kultivazzjoni ta’ GMOs.  “Il-pożizzjoni Ta’ AD dejjem kienet titlob lill-Gvern Malti jingħaqad mal-maġġoranza tal-istati tal-Unjoni Ewropea u jaddotta l-klawsola tal-opt out għal dak li għandu x’jaqsam mal-kultivazzjoni tal-organiżmi ġenetikament modifikati. Id-deċiżjoni ta’ Malta hija ta’ sodisfazzjon kbir għalina” qal Simon Galea, Kelliem ghad-Drittijiet tal-Annimali u l-Agrikoltura.

“Idealment, il-kultivazzjoni tal-GMOs għandha tiġi pprojbita madwar l-Unjoni Ewropea kollha, iżda fiċ-ċirkostanzi preżenti nemmnu li l-Gvern Malti ħa l-aħjar deċiżjoni billi ddikjara lil Malta bħala żona ħielsa mill-GMOs”, ikkonkluda Simon Galea.

FacebookEmail