ombudsman manwel mallia

AD welcomes court decision in favour of Ombudsman's right to investigate

ombudsman manwel mallia
Photo – The Malta Independent

Alternattiva Demokratika – The Green Party welcomes this morning’s decision by Judge Wenzu Mintoff in which the Court found in favour of the Ombudsman in the dispute which had arisen with former Minister Manwel Mallia. The Ombudsman was obstructed from investigating complaints which were received from Army officers.

Carmel Cacopardo Deputy Chairman of AD stated that it is hoped that after this decision Government will desist from further obstructing the Ombudsman in the carrying out of his duties.

 —

AD tilqa’ id-deċiżjoni tal-qorti favur id-dritt tal-Ombudsman li jinvestiga

Alternattiva Demokratika tilqa’ b’sodisfazzjon id-deċiżjoni dalgħodu tal-Imħallef Wenzu Mintoff fejn l-Ombudsman ingħata raġun fit-tilwima li nħolqot mal-ex-Ministru Manwel Mallia. L-Ombudsman kien ostakolat milli jinvestiga ilmenti li irċieva minghand fizzjali fl-Armata.

Carmel Cacopardo Viċi Chairman ta’ Alternattiva Demokratika qal li huwa ittamata li wara din id-deċizjoni l-Gvern ma jibqax jostakola lill-Ombudsman fil-qadi ta’ dmirijietu.

FacebookEmail