Green sweeps clean

Today ADPD – The Green Party Chairperson Carmel Cacopardo introduced the election campaign theme and slogan: Xkupa Ħadra Tnaddaf – Green Sweeps Clean.

The country requires a good clean-up. The country’s institutions as well the political commitments made and implemented require cleaning up.

Our message is one which proposes a commitment which is respectful of our surroundings, of the ecology of which we form part. It is also a commitment in favour of an ethical leadership, in favour of good governance. It focuses on the impact of bad governance on public administration.

The electoral manifesto is in the final stages of preparation. When concluded it will be presented to the party’s Executive Committee for its consideration and approval.

It will not be a Father Christmas manifesto with individual promises to appease specific sectors. It will include proposals and electoral promises which seek to address the common good and develop a better country. This will be done through embedding sound ethics in government. By having fully functioning institutions which can take Government to task when and if necessary.

We shall move forward with our ideas on the environment in its various aspects. Including environmental governance.

After considerable delay the Commissioner for Standards in Public Life was appointed. He had quite a plateful, his investigations leading to the resignation of two Cabinet members.  

Bad governance leads to reputational damage. It also leads to incorrect administrative decisions, as, for example the sale of passports scheme which is a magnet for those seeks jurisdictions where ethical fiscal policy is notably ignored or absent. We have already been clear that ADPD will seek to abolish the golden passport scheme unconditionally.

Parliament is among the institutions which require a good clean-up. Notwithstanding the discriminatory electoral legislation which we face we have full confidence in the electorate, who will vote wisely.   We will appeal for a first preference to all ADPD candidates which will be presented in each and every electoral district. We shall ensure that come March 26 proportionality is allowed to operate even in our favour too.  This is possible. However, if this does not materialise and proportionality is discarded and not applied relative to ADPD candidates I give notice as of today that the party will be making use of the constitutional remedies available to protect us from the discrimination which we have been subjected to for years.

The party is dependent on inputs from volunteers. We have no employees. We receive few donations which in 2021 amounted to around €2,600. We will not be organising any campaign to collect funds as we do not wish to place any pressures on anyone.  The little that we receive is appreciated. We plan our activities within the limits of the resources which we have. The party has no loans or overdrafts. Nor do we have access to commercial companies which serve as a hiding place for the receipt of illegal donations.

It is with this in mind that we start this electoral campaign.

Follow our Election Campaign: www.ahdar.green

***

Xkupa ħadra tnaddaf

Illum Carmel Cacopardo, Chairperson ta’ ADPD – The Green Party vara l-islogan u t-temi tal-kampanja elettorali: Xkupa Ħadra Tnaddaf.

Il-pajjiż jeħtieġ tindifa tajba. Tindifa lill-istituzzjonijiet u tindifa kbira lill-politika li jħaddan u jwettaq il-pajjiż.

Il-messaġġ tagħna hu dwar il-ħtieġa ta’ impenn li jirrispetta l-ekoloġija fl-għażliet li nagħmlu kif ukoll dwar tmexxija nadifa. Dwar il-governanza tajba. Dwar l-impatt tan-nuqqas tagħha f’kull qasam tal-amministrazzjoni pubblika.

Il-manifest elettorali qed jitħejja u qiegħed fl-aħħar stadji biex ikun ippreżentat u approvat mill-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit.

Mhux ser ikun manifest ta’ Father Christmas b’wegħdiet individwali li jappellaw lil dawk li jfittxu ser jingħataw. Ser ikunu proposti u wegħdiet li jfittxu l-ġid komuni, li jkollna pajjiż aħjar. Bi tmexxija nadifa. B’istituzzjonijiet li jaħdmu u li fejn hemm bżonn ipoġġu anke lill-Gvern tal-ġurnata f’postu.

Ser inmexxu l-quddiem l-ideat tagħna dwar l-ambjent fl-oqsma differenti tiegħu. Inkluż il-governanza ambjentali.

Wara ħafna tkaxkir tas-saqajn inħatar il-Kummissarju dwar l-iStandards fil-Ħajja Pubblika. Kif rajna, kellu ħafna x’jagħmel. Wassal għal riżenja ta’ żewġ membri tal-Kabinett fiż-żmien qasir li ilu jopera.

In-nuqqas ta’ governanza tajba jagħtina reputazzjoni ħażina u jwassal ukoll għal deċiżonijiet amministrattivi żbaljati, bħal per eżempju l-iskema tal-bejgħ tal-passaporti li minnha innifisha hi kalamita għal min ifittex ġurisdizzjoni fejn l-etika fiskali hi waħda laxka. Kif diġa ppronunzjajna ruħna aħna jidhrilna li l-iskema tal-bejgħ tal-passaporti għandha tispiċċa minnufih, bla riżerva.

Fost l-istituzzjonijiet li jeħtieġu tindifa tajba hemm il-Parlament u l-liġijiet elettorali. Minkejja li l-liġijiet elettorali huma diskriminatorji fil-konfront tagħna għandna fiduċja fin-nies li jivvutaw bil-għaqal. Nappellaw għall-1 preferenza lill-kandidati ta’ ADPD li ser ikunu presenti fid-Distretti kollha. Fi ħsiebna naraw, din id-darba, li l-proporzjonalità elettorali taħdem anke fil-konfront tagħna. Dan hu possibli anke bil-liġijiet kif inhuma. Imma jekk dan ma jseħħx qed nagħti avviż minn issa li l-partit ser jinsisti li aħna m’aħna xejn inqas minn ħaddieħor u għaldaqstant fi ħsiebna nagħmlu użu mir-rimedji kostituzzjonali li għandhom jipproteġuna mid-diskriminazzjoni li ilna insofru s-snin.

Il-partit tagħna jaħdem biss u esklussivament b’għajnuna volontarja. M’għandniex impjegati. Nirċievu ftit donazzjonijiet li tul l-2021 kienu jammontaw għal madwar €2,600. Mhux ser norganizzaw kampanji ta’ ġbir ta’ fondi għax ma irridux li jkun hemm l-iċken forma ta’ pressjoni fuq ħadd. Il-ftit għajnuna li nirċievu hi apprezzata u l-ħidma li aħna nfasslu u nwettqu hi fil-limiti tal-mezzi u r-riżorsi tagħna. Il-partit m’għandux la djun u l-anqas overdrafts. L-anqas ma għandu kumpaniji kummerċjali li jservu ta’ paraventu għal donazzjonijiet illegali.

Huwa f’dan il-kuntest li nagħtu bidu għal din il-kampanja elettorali.

Segwi l-Kampanja Elettorali tagħna: www.ahdar.green

FacebookEmail