Għal ambjent aħjar…

MEPs Common Campaign_8_Ambjent

 

Silta mil-manifest:

9.0 Is-Sostenibilita`

9.1 AD taħdem lejn diskors li jpoġġi s-sostenibilita` fil-qalba ta’ kull deċiżjoni ekonomika maġġuri kemm lokalment kif ukoll fl-UE.

9.2 AD, bħala parti mill-Greens Ewropej, tipproponi l-ħolqien ta’ Organizzazzjoni Dinjija tal-Ambejnt billi tgħaqqad u tespandi r-rwol ta’ aġenziji differenti u maqtugħin minn xulxin li diġa jeżistu fi ħdan il-Ġnus Magħquda.

9.3 AD tinsisti li ma nistgħux inkejlu l-kwalitaʽ tal-ħajja f’termini ta’ flus biss: għandna bżonn indikaturi ġodda biex jikkumplimentaw u jibnu fuq il-Prodott Gross Domestiku (GDP) bħala kejl ta’ prosperitaʽ sostenibbli u kwalitaʽ tal-ħajja.

9.4 AD temmen li l-ambjent naturali divers tal-Ewropa huwa sabiħ u l-valur tiegħu imur lil’hinn mill-flus. Bħala partit Green, AD temmen li l-iżvilupp sostenibbli jfisser immaniġġjar bil-għaqal tar-riżorsi naturali sabiex ulied uliedna ikunu jistgħu jgħixu f’dinja li tagħmel sens. Irridu nnaqqsu l-impatt tagħna fuq l-ambjent naturali u l-konsum tar-riżorsi u naraw li nkunu nistgħu nerġgħu nużuw, insewwu jew nirriċiklaw ħafna mill-affarijiet li nużaw minflok nibqgħu bil-mentalitaʽ li nużaw u narmu. AD fil-Parlament Ewropew tiżgura li l-immaniġġjar tar-riżorsi limitati li għandha Malta jingħata l-importanza li jixraqlu speċjalment l-immaniġġjar tal-iskart, l-użu tal-ilma u tal-art u li Direttivi li għandhom x’jaqsmu ma’ dan il-qasam jidħlu b’mod effettiv fil-liġi Maltija.

9.5 AD fil-Parlament Ewropew tiżgura li l-miri Maltin għall-enerġija li tiġġedded ikunu rispettati u nibnu fuqhom.

9.6 AD trid tara li tingħata importanza lill-ħarsien tal-ambjent u l-bijodiversita`. AD tkompli tinsisti li l-ispirtu tad-Direttiva tal-Għasafar (Birds Directive) jiġi rispettat billi ma titħalliex issir kaċċa fir-rebbiegħa.

9.7 AD taħdem biex jerġgħu jibdew jitħaddmu r-restrizzjonijiet fuq il-Prodotti Modifikati Ġenetikament (GMOs) (li kienu tneħħew mill-ex-Kummissarju John Dalli) biex inkunu żguri li varjetajiet naturali li huma l-garanzija tal-produzzjoni u l-provediment tal-ikel b’mod partikolari, ma jkunux kontaminati, meqruda jew kontrollati minn kumpaniji multinazzjonali.

 

Ara intervista ma’ Carmel Cacopardo hawn:

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20140418/ep-elections/carmel-cacopardo-hunting-is-not-a-right-five-minute-interview.515393

 

1888759_726860934015554_1608997006_n

 

FacebookEmail