Focus on Sexual Health Education is a Must

Levonelle,  a type of  "Morning After Pill",  pictured at a chemist in Cambridge, England, on  Monday Jan. 29 2001.  Britain's House of Lords may ban over-the-counter sales of the pill in a debate Monday, weeks after Britain became the first country to make the emergency  contraceptive available without a prescription.  (AP Photo/Findlay Kember)

Yesterday, Alternattiva Demokratika representatives attended a parliamentary committee meeting on the introduction of the Morning After Pill.

AD’s Ann Marie Azzopardi, claimed that there is a need for discussions on the matter to focus on attitudes towards sexuality and sexual education. Azzopardi stated that: “It is of utmost importance that this contraceptive is available in cases of emergency. It is also important that negative attitudes towards sexuality are removed, as this attitude only serves to prevent good and holistic development in life and in the sexual education of the individual.”

She said that: “Even though we encourage that the Morning After Pill is accessible, we also insist that this move should be accompanied with a reform in sexual health education, and in easier accessibility to contraceptives and sexual counselling”.

Niffokaw fuq edukazzjoni sesswali sħiħa u ħolistika

Ilbieraħ rappreżentanti ta’ Alternattiva Demokratika attendew il-kumitat parlamentari fuq l-introduzzjoni tal-Morning After Pill.

AD, permezz tal-ispokesperson Ann Marie Azzopardi, saħqet fuq il-bżonn illi d-diskors fuq l-introduzzjoni tal-Morning After Pill jiffoka fuq l-attitudni lejn is-sesswalità u lejn l-edukazzjoni sesswali.

Azzopardi sostniet ukoll illi: “Importanti li dan il-kontraċettiv ikun disponibbli bħala l-aħħar ħarsien f’każ ta’ emerġenza. Huwa importanti wkoll li titneħħa l-attitudni negattiva lejn is-sesswalita’ għaliex din l-attitudni tista’ tkun ostaklu għal żvilupp tajjeb fil-ħajja u l-edukazzjoni sesswali tal-individwu.”

Hi kompliet tgħid: “Għalkemm ninkoraġġixxu l-aċċessibilita’ għall-Morning After Pill, nsostnu li għandha tkun akkumpanjata minn riforma fil-qasam tas-saħħa sesswali u fl-aċċessibilità għall-kontraċettivi u għall-counselling sesswali.”

FacebookEmail