ADPD requests the Auditor General to investigate the employment contract between ITS and Hon. Rosianne Cutajar

ADPD – The Green Party Chairperson Carmel Cacopardo has requested the Auditor General to investigate the employment contract awarded by the Institute of Tourism Studies (ITS) to the Hon. Rosianne Cutajar.

In his request Cacopardo stated that the contract – that has been published by the electronic news media ShiftNews thanks to right to information legislation – lays out that Hon. Cutajar was engaged to provide financial administration services to ITS. It is however well known that she does not have any competence in this area.

Cacopardo asked the Auditor General to establish whether public funds have been abused of in this case by ITS through the creation of a fictitious job to satisfy Cutajar’s greed.

***

ADPD jitlob lil Awditur Ġenerali jinvestiga il-kuntratt ta’ xogħol bejn l-ITS u l-Onor. Rosianne Cutajar

ADPD – The Green Party permezz taċ-Chairperson Carmel Cacopardo talab lill-Awditur Ġenerali biex jinvestiga kuntratt ta’ xogħol mogħti mill-Institute for Tourism Studies (ITS) lill-Onorevoli Rosianne Cutajar.

Fit-talba tiegħu il-Perit Cacopardo qal li l-kuntratt – li ġie ippubblikat fuq is-sit elettroniku tal-aħbarijiet ShiftNews wara li nkiseb riżultat tal-liġi li tagħti aċċess ghall-informazzjoni – jistabilixxi li l-Onor. Cutajar kellha tagħti servizz lill-ITS fil-qasam ta’ amministrazzjoni finanzjarja meta hu fatt magħruf li din ma għandħa l-ebda kompetenza f’dan il-qasam.

Is-sur Cacopardo talab biex ikun stabbilit jekk kienx hemm abbuż fl-użu ta’ fondi pubbliċi f’dan il-każ mill-ITS  bil-ħolqien ta’ impjieg fittizju intenzjonat biss biex jiffaċilta tħanżir.

MEHMUŻIN: l-ittra lil Auditur Ġenerali u il-kuntratt bejn l-ITS u l-Onorevoli Rosianne Cutajar.

FacebookEmail