Smart metres bribery: corrupt persons and corrupters must answer according to law

energy

With regards to the bribery of EneMalta officials and theft of electricity, Alternattiva Demokratika Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said: “The law is there to be respected and no one must get the impression that bribery and cheating the country of just payments is something one can condone. We expect zero tollerance on corruption. Corruptors and corrupted alike must answer, according to the law.”

B’riferenza għat-tixħim ta’ uffiċjali tal-EneMalta u għas-serq tal-elettriku, iċ-Chairperson ta’ Alternattva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: “Il-liġi qiegħda hemm biex tiġi rispettata u m’għandha tingħata l-ebda impressjoni lil ħadd li t-tixħim, l-ingann u l-qerq fil-pagamenti dovuti lill-pajjiż huma xi ħaġa li jistgħu jinħafru. Nipprettendu tolleranza zero tal-korruzzjoni. Min ixaħħam u min jixxaħħam irid iwiegeb skont il-ligi.”

 

AD_ Feb Mailshot_Donate_600x800px
FacebookEmail