Laqgħa Ġenerali Annwali AD 2019

Illum saret il-Laqgħa Ġenerali Annwali ta’ Alternattiva Demokratika. Il-laqgħa iffokat fuq l-organizazzjoni interna tal-partit u l-passi meħtieġa għal organizzzjoni aħjar.

Waqt il-laqgħa ġie elett dan il-Kumitat Eżekuttiv:

CHAIRPERSON:  Carmel CACOPARDO
DEPUTAT CHAIRPERSON: Mario MALLIA
SEGRETARJU ĠENERALI: Ralph CASSAR
DEPUTAT SEGRETARJU ĠENERALI: Anna AZZOPARDI
UFFIĊĊJAL RELAZZJONIJIET PUBBLIĊI (PRO): Luke CARUANA
TEŻORIER: Jamie MERCIECA
SEGRETARJU INTERNAZZJONALI: Rachelle DEGUARA
MEMBRI: Daniel DESIRA; James GABARRETTA; Donal KELLY; Samuel MUSCAT; Mina TOLU

FacebookEmail