AD welcomes Coalition in favour of abolition of Spring hunting

Prof. Arnold Cassola, Chairperson of Alternattiva Demokratika – The Green Party, welcomed  the setting up of of the Coalition in favour of abolition of Spring hunting.

“This coalition is a living example of the strength of civil society since it brings together reputable organisations from different walks of life, ranging from animal welfare groups to environmental groups, citizens’ concern NGOs to Ramblers’ Association.  As Alternattiva Demokratika, we pledge to give all the support needed to the Coalition in the collection of signatures for an abrogative referendum on Spring hunting.  Thank you again to all the NGOs involved for the great service you are giving to the country.”

***

AD tilqa’ l-Koalizzjoni favur l-abolizzjoni tal-kaċċa fir-rebbiegħa

Il-Prof. Arnold Cassola, Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika – The Green Party, laqa’ it-twaqqif tal-Koalizzjoni favur l-abolizzjoni tal-kaċċa fir-rebbiegħa.

“Din il-koalizzjoni hija eżempju ħaj tas-saħħa tas-socjeta’ ċivili billi tlaqqa’ flimkien organizzazzjonijiet minn oqsma differenti tal-ħajja, li jvarjaw minn gruppi għall-harsien tal-annimali għal għaqdiet ambjentali, NGOs li jħarsu id-drittijiet taċ-ċittadini sal-Għaqda tar-Ramblers.  Bħala Alternattiva Demokratika, aħna nwegħdu li nagħtu l-appoġġ tagħna lill-Koalizzjoni fil-ġbir tal-firem għal referendum abrogattiv dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa.  Grazzi mill-ġdid lill-NGOs kollha involuti għas-servizz importanti li qed tagħtu lill-pajjiż.”

 

Facebook

FacebookEmail