AD Zonqor Point Malta

Żonqor: we want full disclosure

AD Zonqor Point Malta

Alternattiva Demokratika Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said: “”We fully support the action this morning by the Front Harsien ODZ, where they called on government to be transparent and to publish the Heads of agreement and to refrain from announcing any decisions with regards to the siting of Sadeeen Group’s proposed university campus while parliament is not in session.  We require transparent governance yet we have the opaquest possible system of government in place. It is only those who have things to hide that come up with crucial decisions when parliament is on holiday and when the citizens are kept in the dark on ongoing events.  Democracy requires continuous participation which cannot be achieved without full information.

Żonqor: irridu trasparenza assoluta, Sur Prim Ministru, tgħid AD

Ic-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: “Aħna nappoġġaw għal kollox l-azzjoni ta’ dalgħodu tal-Front Ħarsien ODŻ, li talbu lill-gvern iikun trasparenti u jippubblika il-Heads of Agreement u li jżomm milli jħabbar kull deċiżjoni rigward is-sit tal-Universita’ proposta mill-Grupp Sadeen waqt li l-Parlametn huwa magħluq għas-sajf. Għandna bżonn governanza trasparenti, imma minflok għandna l-aktar forma mċajpra ta’ governanza.  Huma biss dawk li għandhom x’jaħbu li jieħdu deċiżjonijiet kruċjali meta l-parlament jkun bil-vaganzi e meta ċ-ċittadini jinżammu fil-għama dwar dak li jkun qed iseħħ.  Id-demokrazija tirrikjedi parteċipazzjoni kontinwa li ma nistgħux naslu għaliha mingħajr informazzjoni sħiħa”.

FacebookEmail