Wied Għomor decision

Wied Ghomor

With reference to the PA board decision on the application for an Old People’s Home in Wied Għomor, Alternattiva Demokratika Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said: “It is good that common sense has prevailed in today’s decision.  Unfortunately, this is not always the case, as we have seen in the past three days where permits for development in ODZ areas in Mellia, Rabat, Mqabba and Mġarr were granted.  This is not acceptable. ODZ is ODZ.  We now look forward to the 18,000 square metre Żonqor ODZ project being dropped too”.

Wied Għomor

B’riferenza ghad-deċiżjoni tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar dwar applikazzjoni għal Djar tal-Anzjani f’Wied Għomor, iċ-Chairpeson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: “Huwa tajjeb ħafna li rebaħ is-sens komun fid-deċiżjoni tal-lum. Sfortunatament, dana mhux dejjem il-każ, kif rajna fl-aħħar tlitt ijiem meta ngħataw permessi għal żvilupp f’zoni ODZ fil-Mellieħa, ir-Rabat, l-Imqabba u l-Imġarr.  Dana mhux aċċettabbli.  ODZ huwa ODZ.  Issa rridu li l-iżvilupp programmat ta’ 18,000 metru kwadru art ODZ fiż-Żonqor jiġi mwaqqaf”.

FacebookEmail