Van Rompuy must be persuasive with EU governments and Libya

On the occasion of Herman Van Rompuy’s visit to Malta, Alternattiva Demokratika Chairperson, Prof Arnold Cassola said: “President Van Rompuy should not measure the traditional generosity of the Maltese people on the basis of the illegal and heartless proposals of their Prime Minister.  The majority of the Maltese have a great heart.”

Having said this, it is an urgent and prime duty of Herman van Rompuy to persuade the European Council of Ministers to adopt the concept of solidarity in practice, responsibility sharing and to revise the Dublin convention. Persuasion of  the Libyan authorities to ratify the Geneva Convention is also an urgent must”.

PR 11-07-2013
Van Rompuy għandu d-dmir li jipperswadi l-pajjiżi tal-UE u l-Libja

Fl-okkażjoni taż-żjara ta’ Herman Van Rompuy f’Malta, iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika , Prof Arnold Cassola qal: “Il-President Van Rompuy m’għandux ikejjel il-ġenerozita li l-Maltin huma tradizzjonalment magħrufin għaliha fuq bażi tal-proposti illegali u bla qalb tal-Prim Ministru tagħhom.  Il-maġġoranza tal-Maltin għandhom qalbhom tajba.”

“Madanakollu, huwa dmir importanti u urġenti ta Herman van Rompuy li jipperswadi lill-Kunsill tal-Ministri Ewropej biex jaċċetta l-kuncett ta’ solidarjeta’ fil-prattika, il-qsim tar-responsabbilta u li jirrevedi l-konvenzjoni ta’ Dublin.  Ħtiega urġenti oħra hija li jikkonvinċi lill-awtoritajiet Libjani biex jirratifikaw il-Konvenzjoni ta’ Ġinevra”.

FacebookEmail