Tiananmen: freedom and human rights

Tiananmen-Square-protesto-001

 

On the 25th anniversary of the Tiananmen Square massacre, Alternattiva Demokratika Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said: “The brutal repression repression of the Chinese University students by the government of that time should not, and must not, be forgotten.  The victims of the brutal clampdown of  the authorities were clamouring for basic values, such as government accountability, freedom of the press and freedom of speech. Such values, which our Malta  today fully encompasses within the fold of the EU, must be cherished by one and all since they form the backbone of any modern and democratic society. We at AD honour the memory of all those who fall victim to the repression of authoritarian governments which look down upon basic democratic practices.”

F’għeluq il-25 anniversarju mill-massakru ta’ Pjazza Tiananmen,  iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, Prof. Arnold Cassola, qal: “Ir-ripressjoni brutali tal-istudenti universitarji mill-gvern Ċiniż ta’ dak iż-żmien m’għandhiex u ma tistax tkun minsija. Il-vittmi tal-attakk salvaġġ mill-awtoritajiet kienu qegħdin jiġġieldu għal valuri bażiċi, bħall-kontabilita` tal-gvern u l-liberta’ tal-espressjoni u l-istampa. Valuri bħal dawn, li llum il-ġurnata Malta tħaddan bħala membru fi hdan l-UE, jeħtieġ li jkunu apprezzati minn kulħadd għaliex jiffurmaw is-sinsla ta’ kull soċjeta` demokratika moderna. Aħna fl-AD nonoraw il-memorja ta’ dawk kollha li jispiċċaw vittmi tar-ripressjoni ta’ gvernijiet awtoritarji li jżebilħu prattiċi demokratiċi bażiċi.”
FacebookEmail