The Green Party’s priority in local councils are people

In St Julians, and in all other localities, Greens put the quality of life of both residents and tourists as its primary objective in their work in local councils. AD Chairperson and local council candidate in St Julians Carmel Cacopardo, was speaking during a press conference in St Julians today.

The maintenance work for roads and pavements must be regular. It is important that the Local Council works together with Infrastructure Malta so that the €700 million government investment in the country’s roads has a positive effect in St Julians. There must be adequate investment in pavements. Most of them are built to facilitate cars in garages with the result that several pavements are sloping, to the detriment of the most vulnerable pedestrians. The Local Council should ensure that pavements are free from obstacles that often compel residents, particularly those most vulnerable to walk in the middle of the road. For councillors on behalf of AD, accessibility is a priority issue.

In St Julians Government plans to introduce the Safe Cities project which makes use of information technology to assist in maintaining public order. A Green Local Councillor in St Julians would work to protect the privacy of all residents. For this purpose the Local Council should be actively involved in the public consultation on Safe Cities.

Carmel Cacopardo emphasised that giving priority the environmental means improving the quality of life of residents. Better traffic management projects in which people are given priority over cars, reducing the number of cars on the road and promoting alternative transport will improve the quality of life of residents. This includes strengthening the circular transport service as well as sea transport powered by alternative technologies.

There is a need for a long-term vision to ensure that the remaining open spaces are protected from unnecessary development. The environment, in St Julians more than in other places is under siege stressed Carmel Cacopardo. Alternattiva Demokratika in the St Julians Local Council, insisted Carmel Cacopardo will work against the unrestrained development in the locality and will actively take part in the discussions on the Paceville Master Plan.

People are the priority for AD in Local Councils.

***

Il-prijorità ta’ Alternattiva Demokratika fil-kunsilli lokali huma in-nies

F’San Ġiljan, bħal f’kull lokalità oħra, Alternattiva Demokratika tpoġġi l-kwalità tal-ħajja, kemm tar-residenti kif ukoll tat-turisti bħala l-oġġettiv primarju tagħha f’kull ħidma tal-Kunsill Lokali. Dan qalu Carmel Cacopardo, Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika u kandidat ta’ Alternattiva Demokratika għall-Kunsill Lokali ta’ San Ġiljan.

Il-ħidma għal toroq u bankini aħjar trid tissokta mhux biss bi programm ta’ tiswija regolari imma billi jkun assigurat illi l-Kunsill Lokali ta’ San Ġiljan jaħdem id f’id ma’ Infrastructure Malta ħalli l-investiment ta’ €700 miljun li ser jagħmel il-Gvern fit-toroq tal-pajjiż ikollu effett pożittiv fuq San Ġiljan. Għandu jkun hemm investiment adegwat ukoll fil-bankini. Ħafna minnhom saru biex jaġevolaw il-karozzi fil-garaxxijiet bil-konsegwenza li diversi bankini spiċċaw tlajja u nżul kontinwi b’detriment għal min huwa vulnerabbli. Bl-istess mod, il-Kunsill Lokali għandu jara li l-bankini ikunu ħielsa minn ostakli li ħafna drabi iġiegħlu lir-residenti, partikolarment dawk l-iktar vulnerabbli jimxu fin-nofs tat-triq. Għal kunsilliera f’isem Alternattiva Demokratika, din hija kwistjoni prijoritarja ta′ aċċessibilità għar-residenti kollha.

Fil-lokalità ta’ San Ġiljan il-Gvern qed jippjana li jwettaq il-proġett Safe Cities li permezz tiegħu tintuża t-teknoliġija tal-informatika biex tassisti ż-żamma tal-ordni pubbliku. Alternattiva Demokratika fil-Kunsill Lokali ta’San Ġiljan taħdem biex tassigura li f’kull ħin tkun assigurata l-ikbar livell ta’ ħarsien ta’ privatezza. Għal dan l-iskop il-Kunsill Lokali ta’ San Ġiljan għandu jinvolvi ruħu attivament fil-konsultazzjoni pubblika neċessarja għal dan l-iskop.

Carmel Cacopardo enfasizza li Alternattiva Demokratika tagħti prijorità lill-ħarsien tal-ambjent fil-ħidma tagħha biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Taħdem biex jitwettaq proġett ta’ management aħjar tat-traffiku fejn in-nies jingħataw prijorità fuq il-karozzi u għal dan l-iskop taħdem biex jonqsul-karozzi mit-toroq, fost oħrajn billi jkun inkoraġġit transport alternattiv. Dan jinkludi t-tisħiħ tas-servizz ta’ transport ċirkulari kif ukoll dan bil-baħar li għandu jsir b’inġenji li jaħdmu b’teknoloġija alternattiva.

Hemm il-ħtieġa li jkun hemm viżjoni fit-tul li tiżgura li l-ispazji miftuħa li fadal jkunu verament imħarsa minn żvilupp mhux meħtieġ. L-ambjent f’San Ġiljan ukoll, enfasizza Carmel Cacopardo, huwa taħt assedju iktar minn kull lokalità oħra. Alternattiva Demokratika fil-Kunsill ta’ San Ġiljan, insista Carmel Cacopardo tagħti l-kontribut tagħha biex l-iżvilupp bla rażan f’San Ġiljan ikun imrażżan fost oħrajn billi l-kontribut tal-komunità fid-diskussjoni pubblika dwar il-Master Plan ta’ Paceville ikun apprezzat.

Il-prijorità ta’ Alternattiva Demokratika fil-kunsilli lokali huma in-nies.

FacebookEmail