The Broadcasting Authority accepts ADPD’s complaint

The Broadcasting Authority has accepted ADPD’s complaint with respect to ONE that failed to report a press conference by the party. The Authority ordered that the statement relating to that conference on the subject of the hospitals’ concessions should be broadcast in yesterday’s news bulletin (30th March 2023). This was in fact broadcast as per attached video extract of yesterday’s news on One.

In its decision the Broadcasting Authority emphasised  that that in the light of the controversy surrounding the hospitals’ contract it finds it difficult to understand how ONE has failed to find any news value in ADPD’s declarations which by its own admission have been systematically ignored since November of last year.

ADPD-The Green Party Chairperson Carmel Cacopardo had asked the Broadcasting Authority to issue without delay the necessary directives to ensure that the impartiality that each broadcast media station in Malta is obliged to ensure is implemented. He was referring to the Constitutional Court decision on broadcasting which recently underlined that the obligations of impartiality apply to all broadcast media and not just to public services.

“This Broadcasting Authority decision is a step in the right direction to ensure that political party stations broadcast impartial news and ADPD will continue to insist that this is carried out by all,” insisted Cacopardo.

Attached: The Broadcasting Authority’s decision & video extract from yesterday’s One News

Video: https://drive.google.com/file/d/1GXo-pxgPbTTaTwKpfxfUZciSLyT7GJFO/view

***

L-Awtorità tax-Xandir tilqa’ ilment minn ADPD

L-Awtorità tax-Xandir laqgħet ilment minn ADPD fil-konfront tal-aħbarijiet tal-ONE li naqas li jirraporta konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-istess partit. Hija ordnat li l-istqarrija dwar dik il-konferenza stampa li kienet titratta l-isptarijiet tixxandar fil-bullettin tal-bieraħ 30 ta’ Marzu 2023. Din fil-fatt ixxandret. (ara video estratt anness)

L-Awtorità tax-Xandir emfasizzat li fl-isfond tal-kontroversja kurrenti dwar il-kuntratt tal-isptarijiet issibha diffiċli biex tifhem li l-ONE ma sabx valur tal-aħbar meta l-istess stazzjon iddikjara fis-sottomessjonijiet tiegħu li sistematikament ma xandar l-ebda dikjarazzjoni tal-ADPD sa minn Novembru tas-sena l-oħra.

Iċ-Chairperson ta’ ADPD-The Green Party Carmel Cacopardo kien kiteb lill-Awtorità tax-Xandir fejn talabha biex mingħajr dewmien toħroġ id-direttivi meħtieġa biex ikun assigurat l-imparzjalità li kull servizz tax-xandir f’Malta għandu l-obbligu li jassigura.

Huwa kien qal dan fi sfond ta’ kawża kostituzzjonali dwar ix-xandir deċiża ftit ilu fejn il-Qorti iddikkjarat li l-imparzjalità hi obbligu tal-mezzi kollha tax-xandir u mhux biss ta’ dawk pubbliċi.

“Din id-deċiżjoni ta’ l-Awtorita’ tax-Xandir hija pass ‘il quddiem biex l-istazzjonijiet politiċi jibdew ixandru l-aħbarijiet b’mod imparzjali u l-ADPD se tkompli issostni li dan jitwettaq mill-istazzjonijiet kollha f’kull ħin” sostna Cacopardo.

Mehmuża: id-deċiżjoni tal-Awtorità tax-Xandir u video estratt mill-aħbarijiet tal-One tal-bieraħ

Video: https://drive.google.com/file/d/1GXo-pxgPbTTaTwKpfxfUZciSLyT7GJFO/view

FacebookEmail