Temporary Moratorium on Highrise Buildings

iwallfinder.com-the-first-series-of-high-rise-buildings-16828

With regards to the request of allied organisations for a temporary cessation of Highrise projects, Alternattiva Demokratika Chairperson,

Prof. Arnold Cassola, said:  “It would be downright irresponsible if a holistic master plan for the whole of Malta on the cumulative impact of highrise buildings were not commissioned before any of the proposed projects are taken into consideration.  That is why Alternattiva Demokratika have been asking for a moratorium on high rise buildings since 2013. It is irresponsible on their part that neither the PL nor the PN have signed this joint request for a temporary cessation.  We now appeal to individual MPs who declare themselves to be environmentalists to second Marlene Farrugia’s motion in parliament: Parliamentarians, now is the time to put your actions where your mouth is”.

Moratorja temporanja fuq il-bini gholi 

B’riferenza għat-talba ta’ organizzazzjonijiet alleati biex ikun hemm waqfien temporanju ta’ proġetti ta’ bini għoli, iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: “Ikun tabilħaqq irresponsabbli jekk ma titfassalx master plan ħolistika għal Malta kollha dwar l-impatt kumulattiv ta’ bini għoli qabel ma dawn il-proġetti jieeħdu f’kunsiderazzjoni.  Huwa għalhekk li Alternattiva Demokratika ilha titlob moratorium fuq proġetti ta’ bini għoli sa mill-2013.  Huwa irresponsabbli da parti tagħhom li l-PL u l-PN ma ffirmawx din it-talba konġunta għal waqfien temporanju.  Issa nappellaw lill- membri parlamentari individwali li jgħidu li huma ambjentalisti biex jissekondaw il-mozzjoni ta’ Marlene Farrugia fil-Parlament:  Parlamentari Maltin, issa huwa l-mument li tittraduċu l-paroli tagħkom f’fatti konkreti”.

FacebookEmail