St. Julians: Easing traffic, air & noise pollution, public transport, a priority

AD_LC_Julio Caruana_FB Post

In introducing Julio Caruana, AD candidate for Local Council elections in St Julian’s, Alternattiva Demokratika Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said: “St. Julians and Paceville are a major tourist area, with a high concentration of traffic, and consequent air and noise pollution. It is therefore imperative that serious measures are taken in order to help reduce pollution and ease the traffic gridlock. Byelaws to prevent contractors from occupying pavements with their cranes for a long time, should also be enforced. The present law with regards to the decibels allowed in commercial establishments should be enforced to ensure that residents get a decent amount of necessary rest at night”.

Julio Caruana, AD candidate for St Julian’s, said: “Apart from increasing the area of open spaces in St. Julian’s, in collaboration with Transport Malta, we need to ensure that the water in the popular bays of Balluta and Spinola should remain clean batheable water and not be polluted by the many boats that just drop anchor in the bay and spend even whole weekends occupying the bay. A system for the collection of run off water should be devised to prevent this from depositing all sorts of waste into the sea.

As an elected councillor, I will work for the implementation of an efficient collection of electronic waste and of used clothes, on the model of the system successfully implemented in H’Attard. As regards domestic waste, more user friendly literature on the different types and times of waste collection should be distributed amongst residents.

With a concentration of so many tourists living in the area, the public transport system should be reinforced, especially more so in the Spring – Summer period, when the number of buses on the 12, 13 route should be significantly increased. It is also imperative that more ticket vending machines are installed along the whole St. Julian’s – Sliema sea front.

Ensuring that the St. Julians local library is made more accessible to users will also be a priority for me as an elected councillor.

sangiljan1

Meta introduċa lil Julio Caruana,il-kandidat ta’ AD għall-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali f’San Ġiljan, iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: “San Ġiljan u Paceville huma akkwati turistiċi ewlenin,b’konċentrazzjoni qawwija ta’ traffiku, u bhala riżultat ta’ dan, b’ħafna tniġġis tal-arja u tal-istorbju. Huwa għalhekk importanti ħafna li jittiehdu mizuri biex jgħinu ħalli jitnaqqas it-tniġġis u d-dewmien fit-traffiku. Jeħtieġ ukoll li jiġu infurzati liġijiet li ma jħallux lill-kuntratturi jingumbraw bankini bil-krejnijiet għal tul ta’ żmien. Il-liġi preżenti rigward il-volum ta’ ħsejjes permess fi stabbilimenti kummerċjali jeħtieġ li tkun infurzata biex tiżgura li r-residenti jkunu jistgħu jistrieħu bil-lejl”.

Julio Caruana,il-kandidat ta’ AD candidate għal San Ġiljan, qal: “Apparti milli nżidu l-medda ta’ spazji miftuħa f’San Ġiljan, b’kollaborazzjoni ma’ Transport Malta jeħtieġ li niżguraw li l-ilma fil-bajjiet popolari tal-Balluta u Spinola jibqgħu nodfa biex wieħed ikun jista’ jgħum fihom u mhux imniġġsa mill-ħafna dgħajjes li jitfgħu l-ankri fil-bajja u jqattgħu ġieli anke tmiem il-ġimgħa kollha jokkupaw il-bajja. Hemm bżonn ukoll li tiġi ppjanata sistema biex l-ilma tax-xita ma jitħalliex jiddepożita kull tip ta’ skart fil-baħar.”

“Bħala kunsillier elett, se nkun qed naħdem biex tiġi implimentata sistema effiċjenti ta’ ġbir ta’ skart elettroniku u ta’ ħwejjeġ u lbies użati, ibbażata fuq il-mudell tas-sistema li diġa’ qed taħdem b’suċċess f’H’Attard. Dwar l-iskart domestiku, hemm bżonn li tkun imqassma lir-residenti aktar informazzjoni dwar tipi ta’ skart u dwar il-ħinijiet ta’ ġbir tal-iskart. B’konċentrazzjoni ta’ tant turisti fil-lokal, is-sistema tat-trasport pubbliku jeħtieġ li tiġi msaħħa, iktar u iktar fir-rebbiegħa u fis-sajf, meta n-numru ta’ karozzi tal-linja fuq ir-rotot 12 u 13 jeħtieġ li jiżdiedu sew. Huwa importanti wkoll li jkun hawn aktar magni minn fejn tixtri l-biljetti fuq il-promenade ta’ San Ġiljan u tas-Sliema.”

“Bħala kunsillier elett, fattur ieħor importanti huwa li nara li l-librerija ta’ San Ġiljan tkun iktar aċċessibbli għal dawk li jixtiequ jużawha.”

sangiljan2
FacebookEmail