Six months on from building collapse that killed Jean Paul Sofia, Green MEPs call for justice

This morning in Vienna, Sandra Gauci spoke with MEP Terry Reintke from the German Greens and Co-President of the Greens-EFA Group in the European Parliament, about the construction sector in Malta, and particulary the accident that caused Jean Paul Sofia’s death last December. The current debate in Malta about the government’s amendments to the law to end blanket ban on abortion were also discussed.

Gauci also shared ADPD’s views on the need to better regulate the construction industry with French MEP Gwendoline Delbos-Corfield, who is a rapporteur on Malta, and Danish MEP Kira M. Peter-Hansen, Vice-President of the Greens/EFA Group in the European Parliament. They expressed their concerns and support the call for a public inquiry.

Sandra Gauci commented, “I am happy to be welcomed by the European Greens as the first female chairperson of ADPD. I took this opportunity together with Mina Jack Tolu to present a number of concerns about political news in Malta. Including on the call for a public inquiry into the building colapse that caused Jean Paul Sofia’s death. We are not alone in our fight against the institutionalisation of corruption in Malta.”

Sandra Gauci was also welcomed to the EGP Congress by Austrian MEP Thomas Waitz, co-chair of the European Green Party, on which ADPD deputy chair Mina Jack Tolu sits as a committee member.

The EGP congress in Vienna took place this weekend to vote on a series of resolutions including on topics like sustainable and just wellbeing economies, science-based cannabis regulation, and justice, inclusion and representation for underrepresented groups because of Europe’s colonial past.

***

Sitt xhur wara li ġġarraf il-bini li qatel lil Jean Paul Sofia, il-MPE tal-Ħodor jitolbu għall-ġustizzja

Dalgħodu fi Vjenna, Sandra Gauci, Chairperson ta’ ADPD – The Green Party tkellmet mal-MPE Terry Reintke mill-Ħodor Ġermaniżi u Ko-President tal-Grupp tal-Ħodor/ALE fil-Parlament Ewropew, dwar is-settur tal-kostruzzjoni f’Malta, u b’mod partikolari dwar l-inċident li kkawża l-mewt ta’ Jean Paul Sofia f’Diċembru li għadda. Ġie diskuss ukoll id-dibattitu attwali f’Malta dwar l-emendi tal-gvern għal-liġi biex itemm il-projbizzjoni ġenerali fuq l-abort.

Gauci qasmet ukoll il-fehmiet tal-ADPD dwar il-ħtieġa li l-industrija tal-kostruzzjoni tiġi regolata aħjar mal-MPE Franċiża Gwendoline Delbos-Corfield, li hija wkoll rapporteur għal Malta, u l-MPE Daniża Kira M. Peter-Hansen, Viċi-President tal-Grupp Greens/ALE fil- Parlament Ewropew. Huma esprimew it-tħassib tagħhom dwar is-sitwazzjoni u jappoġġjaw is-sejħa għal inkjesta pubblika.

Sandra Gauci ikkummentat, “Ninsab kuntenta li ġejt milqugħa mill-Ħodor Ewropej bħala l-ewwel chairperson mara ta’ ADPD – The Green Party. Ħadt din l-opportunità flimkien ma’ Mina Jack Tolu biex nippreżenta it-tħassib tagħna dwar ċerti attitudnijiet ta’ xi politiċi f’Malta. Inkluż fuq is-sejħa għal inkjesta pubblika dwar it-tiġrif tal-bini li kkawża l-mewt ta’ Jean Paul Sofia. M’aħniex waħedna fil-ġlieda tagħna kontra l-korruzzjoni istituzzjonalizzata f’Malta.”

Sandra Gauci ntlaqgħet ukoll fil-Kungress tal-EGP mill-MPE Awstrijak Thomas Waitz, ko-chairperson tal-Partit tal-Ħodor Ewropew. Id-Deputat Chairperson ta’ ADPD Mina Jack Tolu jservi wkoll fuq il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit tal-Ħodor Ewropej.

Il-kungress tal-EGP fi Vjenna sar fi tmiem il-ġimgħa. Id-delegati ivvotaw fuq sensiela ta’ riżoluzzjonijiet inkluż dwar ekonomiji sostenibbli u ġusti, regolamentazzjoni tal-kannabis ibbażata fuq ix-xjenza, u ġustizzja, inklużjoni u rappreżentanza għal gruppi sottorappreżentati minħabba l-passat kolonjali tal-Ewropa.

FacebookEmail