Selling votes at national elections for 650,000 euros

With reference to government’s proposed citizenship acquisition scheme, Alternattiva Demokratika Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said:  “Ten years ago Alfred Sant and Joseph Muscat’s Labour Party tried to deprive me and thousands of fellow Maltese from voting because we were living parts of our lives abroad. Now, ten years later, Joseph Muscat and Alfred Sant’s Labour Party is offering Maltese citizenship for sale which could potentially translate into a vote in the Maltese national elections to foreigners on condition they pay 650,000 euros. What irony? Today, it would seem that human values do not count any longer.  The prevalent political philosophy is: money can buy you anything.”

 

***

PR 09-10-2013

Il-bejgħ ta’ voti fl-elezzjoni nazzjonali għal 650,000 ewro

B’referenza ghall-iskema ta’ ċittadinanza proposta mill-Gvern, ic-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: “Għaxar snin ilu il-Partit Laburista ta’ Alfred Sant u Joseph Muscat pprova jċaħħad lili u lil eluf ta’ Maltin li jgħaddu parti minn ħajjithom barra minn Malta mid-dritt tal-vot. Illum, għaxar snin wara, il-Labour Party ta’ Joseph Muscat u Alfred Sant qed joffri ċ-ċittadinanza Maltija, li tista’ tissarraf f’vot fl-elezzjoni ġenerali, lill-barranin, basta jħallsu 650,000 ewro. X’ironija!  Illum jidher li l-valuri umani m’għadhomx jgħoddu aktar.  Il-filosofija politika prevalenti hi: bil-flus tagħmel triq fil-baħar.”

FacebookEmail