Rapport Laqgħa Ġenerali Annwali 2013

Laqgħa Ġenerali Annwali AD - 15 ta' Ġunju 2013.

Waqt il-laqgħa ġenerali annwali li saret fil-15 ta’ Ġunju 2013 ġew approvati żewġ mozzjonijiet, waħda dwar ix-xogħol prekarju u oħra li ssejjaħ biex isir referendum abrogattiv biex dak li ddeċidew il-Maltin mas-sħubija ta’ Malta fl-UE iseħħ: tispiċċa l-kaċċa fir-rebbiegħa.

Ġie elett ukoll Eżekuttiv ġdid:

Chairperson: Prof. Arnold Cassola

Deputat Chairperson: Carmel Cacopardo

Segretarju Ġenerali: Ralph Cassar

Deputat Segretarju Ġenerali: Philip Cachia

Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi: Reuben Zammit

Teżorier: Simon Galea

Segretarju Internazzjonali: Dr Claire Azzopardi Lane

Membri tal-Eżekuttiv: Robert Callus, David Camilleri, Mario Mallia, Henrik Piski, Nighat Urpani

 

 

Laqgħa Ġenerali Annwali 2013_Aġenda u Mozzjonijiet

Laqgħa Ġenerali Annwali 2013 – Segretarju Ġenerali

Financial report 2013 AD

 

FacebookEmail