Publish Gozo tunnel and bridge studies

1781595_754374301242327_1957387265_o

In view of the fact that the Prime Minsiter has today declared that he saw a bridge or a tunnel from Malta to Gozo as a must, Alternattiva Demokratika Chaiperson Prof. Arnold Cassola, stated: “Since the Prime Minister has made up his mind and has decided, it is obvious that he has all the feasibility, economic, environmental and social studies on the fixed link option at his disposal. Alternattiva Demokratika is therefore asking the Prime Minister to publish all these studies immediately, so that all Maltese and Gozitans can make a reasoned judgement on the issue.”

In vista tal-fatt li l-Prim Ministru llum iddikjara li jara bħala ħtiega assoluta pont jew mina minn Għawdex għal Malta, iċ-chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: “La l-Prim MInistru ddeċieda li dan għandu jinbena, huwa ovvju li hu għandu l-istudji xjentifiċi dwar il-fattibilita’, l-impatt soċjali, ambejntali u ekonomiku ta’ dan il-proġett għad-dispożizzjoni tiegħu. Alternattiva Demokratika qiegħda għalhekk titlob lill-Prim Ministru jippubblika dawn l-istudji immedjatament, ħalli l-Maltin u l-Għawdxin kollha jkunu jistgħu jieħdu deċizjoni raġunata dwar dan l-issue.”

 

1888759_726860934015554_1608997006_n
FacebookEmail