Corporate taxation: is Malta prepared?

Company-Tax-Malta-e1409317149965

In view of Germany, Italy and France’s joint letter to Juncker and Moscovici on corporate tax evasion and avoidance in countries like Luxembourg, Holland and Ireland, Alternattiva Demokratika Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said: “In view of the request for Juncker to take strong measures by December 2015 against unfair competition in the EU, which is deemed by many to constitute illegal state aid, is the Maltese government prepared to diversify from the present fiscal policies in Malta?”

“The fiscal incentives given by the Maltese government to certain foreign investors in our country, as, for example, in the i-gaming industry, may eventually be declared as an unacceptable form of state aid by the EU. What Plan B does the Maltese government have if the EU requests the Maltese government to withdraw all preferential treatment both to certain sectors of the economy and to individual companies?”

Fil-kuntest tal-ittra li kitbu flimkien il-Ġermanja, l-Italja u Franza lil Juncker u Moscovici dwar l-evażjoni tat-taxxa mill-kumpaniji privati f’pajjiżi bħal-Lussemburgu, l-Olanda u l-Irlanda, iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: “Fid-dawl tas-sejħa li saret lil Juncker biex jieħu miżuri iebsa kontra l-kompetizzjoni inġusta fl-UE sa Dicembru 2015, li ħafna jikkunsidraw li hija għajnuna illegali mill-Istat, il-Gvern Malti huwa lest li jiddiversifika l-politika fiskali ta’ Malta?”

“L-inċentivi fiskali mogħtija mill-Gvern Malti lil ċerti investituri barranin f’pajjiżna, bħal, per eżempju fl-industrija tal-i-gaming, jista’ jkun li jiġu iddikjarati bħala forma inaċċettabbli ta’ għajnuna statali mill-UE. Xi pjan B għandu l-gvern Malti jekk l-UE titolbu biex jirtira dan it-trattament speċjali kemm lil ċerti setturi tal-ekonomija kif ukoll lil ċerti kumpaniji partikolari?”

FacebookEmail