Unacceptable behaviour of Minister Mallia's staff: Mallia should resign or be removed

manuel-mallia

“Minister Mallia should either resign or be removed immediately. He should shoulder his political responsibilities as he is ultimately responsible for the actions of his staff.” This was stated by Carmel Cacopardo Deputy Chairperson of Alternattiva Demokratika.

“It is simply unacceptable for the Police Minister’s handpicked staff to shoot at people. A serious Prime Minister should have demand the immediate resignation of such a Minister. Anything less will mean that it is acceptable for Minister’s drivers and staff to see themselves above everyone else and untouchable”, concluded Carmel Cacopardo.

“Il-Ministru Mallia ghandu jirrezenja jew inkella jitwarrab immedjatament. Ghandu jerfa’ ir-responsabbilta’ politika ghax ultimament huwa responsabbli ghal dak li jaghmlu l-istaff tieghu.” Dan qalu Carmel Cacopardo Deputat Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika.

“Mhux accettabbli li l-istaff madwar il-Ministru responsabbli mill-Pulizija jisparaw fuq in-nies. Prim Ministru serju kien immedjatament jitlob ghar-rizenja ta’ dan il-Ministru. Jekk dan ma jsirx ikun ifisser li issa huwa accettabbli li xufiera u staff madwar Ministru jqisu li huma ‘l fuq mil-ligi, u li hadd ma jista’ jmisshom”, ikkonkluda Carmel Cacopardo.”

FacebookEmail