Hunting referendum: an end to backroom deals, says AD

10911410_10205937957432738_1433341763680911110_o

In view of the decision delivered by the Constitutional Court earlier today, Alternattiva Demokratika Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said: “This is the end of the secret backroom deals between PL and PN politicians and the hunting lobby in Malta. The power to decide is now all in the hands of the Maltese people who will be able to express themselves on Spring hunting in a democratic and transparent referendum to be held within six months at the latest. I thank environmental NGOs and Civil society for having accepted Alternattiva Demokratika’s invitation a year and a half ago to form a coalition against spring hunting and for their hard work in collecting the necessary signatures. Let us now continue the hard work to ensure that in a few months’ time we consign hunting in spring to the archives of history”.

Fid-dawl tad-decizjoni tal-Qorti Kostituzzjonali moghtija iktar kmieni llum, ic-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, Prof. Arnold Cassola, qal: “Dan ifisser it-tmiem ta’ ftehim sigrieti bejn politici tal-PL u l-PN u l-lobby tal-kaccaturi f’Malta. Il-poter tad-decizjoni issa qieghed kollu f’idejn il-poplu Malti li ha jkun jista’ jesprimi ruhu fuq il-kacca fir-rebbiegha f’referendum demokratiku u trasparenti li jrid isir fi zmien ta’ mhux iktar minn sitt xhur. Nixtieq nirringrazzja lill-ghaqdiet ambjentali u lis-socjeta’ civili talli accettat l-istedina ta’ Alternattiva Demokratika daqs sena u nofs ilu biex tigi ffurmata koalizzjoni kontra l-kacca fir-rebbiegha u tax-xoghol kollu li ghamlu biex jigbru l-firem. Ejjew issa nkomplu bil-hidma taghna biex nizguraw li l-kacca fir-rebbiegha issir parti mill-istorja mghoddija ta’ pajjizna”.

FacebookEmail