President Yanukovich, listen to your people

On what is happening in Ukraine, Prof. Arnold Cassola, Alternattiva Demokratika Chairperson, said: “We condemn the use of force by the Ukrainian government against peaceful demonstrators and journalists who were carrying out their duty on the spot.  President Yanukovich should listen to his people and heed their advice.”

Fil-kuntest ta’ dak li qiegħed jiġri fl-Ukrajna, Prof. Arnold Cassola, ic-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, qal: “Aħna nikkundannaw bil-qawwa l-użu tal-forza mill-Gvern tal-Ukrajna kontra demonstranti paċifiċi u ġurnalisti li kienu qegħdin jagħmlu xogħolhom fuq il-post. Il-President Yanukovich jeħtieġ jisma’ lill-poplu u jagħtih widen”.

FacebookEmail