PL is in denial, while PN proposals create new problems

From reports in the press today it is clear that PL is in denial and that PN’s proposals do not make sense.

ADPD – The Green Party Sandra Gauci said: “Despite all the platitudes during the MCESD meeting this morning it is clear that the Labour Government including Robert Abela and Miriam Dalli have let the electricity distribution system decay to the point of failure, and pushed forward a disastrous economic policy of growth at all costs.

Instead of apologising to businesses, workers and families, Abela and Dalli are pretending the mess Malta’s in is not their doing. Malta does not need more pay cheques for fat cats in the form of new posts on new authorities. Instead of apologising, Abela and Dalli are coming up with pseudo-solutions and trying to hide the fact that the disaster is their fault.

Malta does not need more new positions for insiders in new authorities. The country needs competent politicians who know how to let the competent authorities work in a professional manner. Something which Labour is unable to do.”

ADPD Secretary General Dr Ralph Cassar said that proposals by the PN, also on the subject of electricity would create new problems. “The PN proposal on private electricity distribution companies is quite dangerous.

It is necessary that the distribution of electricity is centralised. In fact even in large countries the distribution of electricity is through large centralised systems because that way there is less waste and a more efficient use of electricity generated from different sources.

Our country should move towards more and more electricity generated from the roofs of every building and even by wind turbines in industrial areas where this is feasible. All energy generated should go on one distribution system.

Enemalta should be supported and managed by professional people. While the present government abandoned the distribution system, the PN wants to create a private monopolies in the distribution of a necessary service.

We want a central distribution system in public hands, we want all buildings to generate the electricity they need with extra energy going on the grid, we want renewable energy cooperatives that generate clean energy for distribution. The PN wants trenches everywhere, more cables and wires and private companies controlling essential services.

At the end of the day however, the buck stops with the Labour government. Its corruption in the energy sector, its negligence and carelessness have led to this crisis. It is on Labour to admit it’s lack of good governance and embark on a longterm transformation of the energy sector, making it cleaner, more reliable and fit for the present and future of a climate disaster immediately.”

ADPD – The Green Party invites you to sign the petition with our demands on electricity: https://actionnetwork.org/petitions/10-action-points-for-improved-energy-policy-in-malta

***

Il-PL jiċħad in-negliġenza tiegħu, u l-PN ma jafx x’qed jgħid dwar l-elettriku

Mill-istqarrijiet irrappurtati fl-istampa illum huwa ċar li l-PL ma jridx jammeti n-negliġenza tiegħu u li l-PN ma jafx x’qed jgħid dwar l-elettriku.

Iċ-Chairperson ta’ ADPD – The Green Party Sandra Gauci qalet: “Minkejja l-platitudnijiet waqt il-laqgħa tal-MCESD dalgħodu huwa ċar li Gvern Laburista inkluż Robert Abela u Miriam Dalli ħallew is-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku tiddeterjora u mexxew politika ekonomika li wasslet għal diżastru fil-qasam tal-enerġija.

Minflok ma talbu skuża Abela u Dalli qed jippruvaw jaħbu l-fatt li dad-diżastru huwa tort tagħhom.

Malta m’għandhiex bżonn aktar pożizzjonijiet ġodda għal tal-qalba f’awtoritajiet ġodda. Il-pajjiż għandi bżonn politiċi kompetenti li jafu jħallu l-awtoritajiet kompetenti jaħdmu b’mod professjonali. Xi ħaġa li l-Labour mhux kapaċi jagħmel.”

Is-Segretarju Ġenerali ta’ ADPD – The Green Party Dr Ralph Cassar qal li illum ukoll il-PN għamel proposti li huma nkwetanti. “Il-proposta tal-PN dwar kumpaniji tad-distribuzzjoni tal-elettriku privati hija perikoluża għall-aħħar. 

Huwa neċessarju li d-distribuzzjoni tal-elettriku għandha tkun ċentralizzata. Filfatt anke f’pajjiżi kbar id-distribuzzjoni tal-elettriku hija fuq sistema kbira ċentralizzata għax b’hekk hemm inqas ħela u użu aktar effiċjenti ta’ distribuzzjoni tal-elettriku ġenerat minn sorsi differenti. 

Pajjiżna għandu jimxi lejn aktar u aktar elettriku ġġenerat minn fuq il-bjut ta’ kull bini u anke turbini tar-riħ f’żoni industrijali fejn dan huwa fattibbli. L-enerġija għandha tmur fuq sistema waħda ta’ distribuzzjoni.

L-Enemalta għandha tiġi sostnuta u mmexxija minn nies professjonali. Filwaqt li l-gvern preżenti abbanduna s-sistema tad-distribuzzjoni, il-PN irid joħloq monopolji privati fid-distribuzzjoni ta’ servizz neċessarju.

Aħna irridu sistema ċentrali ta’ distribuzzjoni f’idejn pubbliċi, li l-bini kollu jiġġenera l-elettriku li jkollu bżonn biżżejjed imur fuq fuq il-grid, u koperattivi tal-enerġija rinovabbli li jiġġeneraw enerġija nadifa għad-distribuzzjoni.

Il-PN irid trinek ma’ kullimkien, aktar cable u wires u kumpaniji privati jikkontrollaw sevizz essenzjali. Aħna irridu niffaċilitaw il-ġenerazzjoni ta’ enerġija nadifa li tiġi distribwita fuq network wieħed. Hekk jagħmel sens, kemm f’termini ta’ effiċjenza, termini ekonomiċi u ukoll f’termini soċjali.

Fl-aħħar mill-aħħar iżda, il-ballun f’saqajn il-gvern Laburista. Il-korruzzjoni fis-settur tal-enerġija, in-negliġenza u t-traskuraġni tal-Labour wasslu għal din il-kriżi. Huwa l-Labour li għandu jammetti n-nuqqas ta’ governanza tajba u li għandu jimbarkaw immedjatament fuq trasformazzjoni fit-tul tas-settur tal-enerġija, settur li għandu jkun aktar nadif, aktar affidabbli u adattat għall-preżent u l-futur ta’ diżastru tal-klima.”

FacebookEmail