Manoel Island should become an Eco-Island

20160924_114531Alternattiva Demokratika Chairperson Prof. Arnold Cassola, said: “It is good to see that the government has taken legal action against MIDI.  There should now be rapid enforcement against the blatant infringements by MIDI.  Alternattiva Demokratika reiterates that Manoel Island should be reclaimed by the government and maintained as an Eco-Island and natural park, with only pedestrian and bicycle access.”

“After the legal action taken against the Manoel Island operators and the tuna fish farm owners, it is now imperative that these measures are enforced as soon as possible, and then extended to other areas which have been illegally taken over, and sometimes developed, such as Montekristo Estates and Armier.”

Manoel Island għandha ssir Gżira Ekoloġika, tgħid AD Iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: “Huwa tajjeb li l-gvern ħa azzjoni legali kontra l-MIDI.  Issa għandu jkun hemm infurzar immedjat kontra l-infrazzjonoijiet evidenti tal-MIDI.  Alternattiva Demokratika ttenni li Manoel Island għandha tittieħed mill-Gvern u issir bħala gżira ekoloġika b’Park Naturali, fejn jidħlu biss persuni bil-mixi jew bir-roti.”

“Wara l-azzjoni legali li ttieħdet mill-Gvern kontra l-operaturi ta’ Manoel Island u s-sidien tal-irziezet tat-tonn, issa hija ħtieġa urgenti li dawn il-miżuri jkunu infurzati minnufih, u li jiġu estiżi għal żoni oħra li ttieħdu llegalment u li fihom sar żvilupp ta’ bini, bhal Montekristo Estates u l-Armier.”

FacebookEmail