Magistrate should resign

Arnold Cassola

With reference to the Peralta incident yesterday, Alternattiva Demokratka Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said: “Magistrate Peralta is a repeat offender.  He built a house illegally in Gozo, he ordered the deportation of his previous foreign ‘housekeeper’ when he had no more use for her, he condoned insults against the gay community so long as one came from the Mellieha area, he stated that foreigners should be sentenced differently from Maltese and yesterday, the abusive arrest of journalist Ivan Martin.  People abusing of their power in this way cannot be impartial members of the judiciary.  Carol Peralta should simply resign with immediate effect. If he continues sitting in judgement, people might start believing that it is Villa Blye that dictates things in Malta and not the democratically elected representatives of the people”.

B’refernza ghall-incident li jinvolvi lill-Magistrat Peralta ‘l bierah, ic-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: “Il-Magistrat Peralta huwa recidiv fl-imgieba tieghu.  Bena dar illegali f’Ghawdex, ordna d-deportazzjoni tal-‘housekeeper’ barranija tieghu meta ma kellux aktar bzonn is-servizzi taghha, ikkondona insulti kontra l-komunità gay basta tkun gej mill-Mellieha, stqarr li l-barranin jistghu jigu ssentenzjati ghal pieni aktar horox u ‘l bierah kellna l-arrest abbuziv tal-gurnalist Ivan Martin. In-nies li jabbuzaw mill-poter b’dan il-mod ma jistghux ikunu gudikanti imparzjali.  Carol Peralta ghandu semplicement jirrizenja b’effett immedjat. Jekk jibqa’ membru tal-gudikatura, in-nies ghandhom mnejn jibdew jemmnu li hija Villa Blye li tiddetta l-affarijiet f’Malta u mhux ir-rapprezentanti eletti demokratikament mill-poplu fil-parlament.”

FacebookEmail