Laqgħa Ġenerali Annwali – Annual General Meeting

Is-Sibt 20 ta’ Lulju 2019 fl-10.30 fil-Waterfront Hotel, Triq Ix-Xatt, Tas-Sliema se ssir Laqgħa Ġenerali Annwali.

Saturday 20 July 2019, 10.30 – Waterfront Hotel, The Strand, Sliema

  1. 10.30 Reġistrazzjoni – Registration
  2. 11.00 Ftuħ – Opening

Aġenda:

  1. Ħatra ta’ chairperson biex imexxi l-laqgħa – Appointment of meeting chairperson 
  2. Rapport tas-Segretarju Ġenerali u diskussjoni – Secretary General’s report and discussion 
  3. Rapport Finanzjarju u rapport tal-Awditur u diskussjoni – Financial and Auditor’s report and discussion 
  4. Ħatra tal-Awditur għas-sena finanzjarja 2019 – Appointment of Auditor for financial year 2019 
  5. Elezzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv – Election of party executive committee
  6. Mozzjonijiet – Motions
  7. Diskors tal-għeluq miċ-Chairperson tal-partit – Closing speech by party chairperson

Nominazzjonijiet għall-Eżekuttiv jintlaqgħu bl-email fuq info@alternattiva.org.mt sas-16 ta’ Lulju 2019 fis-7pm. Jintlaqgħu ukoll proposti għal mozzjonijiet jew emendi fl-istatut sal-istess data. Il-laqgħa hija miftuħa biss għal dawk li jkunu ħallsu l-isħubija. Tiġdid tal-isħubija ta’ dawk li diġa huma membri jista’ jsir waqt ir-reġistrazzjoni qabel tibda l-laqgħa. Tistgħu wkoll tużaw il-facilita’ tal-Paypal u tħallsu online.  

Meeting open for paid up members only. A Paypal facility can be used to pay the membership fee online. Nominations for the Executive Committee and proposals for motions will be received by the 16 July 2019 at 7pm on info@alternattiva.org.mt 

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb billi tibgħatli email fuq ralph.cassar@alternattiva.org.mt

For more information send an email to ralph.cassar@alternattiva.org.mt 

Tislijiet,

Ralph Cassar 
Segretarju Ġenerali

FacebookEmail