Laqgħa Ġenerali Annwali (AGM) 23/04/2016

logotext1

Alternattiva Demokratika – The Green Party
P.O. Box 38, Marsa MTP 1001
info@alternattiva.org.mt, www.alternattiva.org.mt

ALTERNATTIVA DEMOKRATIKA – THE GREEN PARTY
LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI – ANNUAL GENERAL MEETING

Is-Sibt, 23 ta’ April 2016 – Osborne Hotel, Triq Nofsinhar, Valletta
(23/04/2016 – Osborne Hotel, South Street, Valletta)

0930h Reġistrazzjoni – Registration
1000h Ftuh – Opening

Aġenda:
1. Ħatra Chairperson tal-laqgħa (Appointment of meeting chairperson)
2. Rapporti – Segretarju Ġenerali u rapport finanzjarju, rapport tal-awditur u ħatra ta’ awditur (Reports)
3. Diskussjoni fuq ir-rapporti (Discussion on reports)
4. Elezzjoni Eżekuttiv (Election of party executive committee)
5. Mozzjonijiet u diskussjoni (Motions)
6. Emendi statut biex jikkonforma mal-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti (Emendments to statute to conform to new political party law)
7. Diskors tal-għeluq miċ-Chairperson tal-partit (Closing speech by party chairperson)

Nominazzjonijiet għall-Eżekuttiv jintlaqgħu bl-email fuq info@alternattiva.org.mt jew alternattiva.demokratika@gmail.com sat-19 ta’ April 2016 12pm. L-uffiċċjali li għalihom issir elezzjoni huma: Chairperson, Deputat Chairperson, Segretarju Ġenerali, Deputat Segretarju Ġenerali, PRO, Teżorier u Segretarju Internazzjonali u numru ta’ membri tal-Eżekuttiv. Jintlaqgħu ukoll proposti għall-mozzjonijiet jew emendi fl-istatut sal-istess data.

Il-laqgha hija miftuħa biss għal dawk li jkunu ħallsu l-ishubija.Tiġdid tal-isħubija jista’ jsir waqt ir-reġistrazzjoni qabel tibda l-laqgħa. Tistgħu wkoll tużaw il-facilita’ tal-Paypal u tħallsu online hawnhekk: http://www.alternattiva.org.mt/membership/.

(Meeting open for paid up members only. A new Paypal facility can be used to renew your membership online: http://www.alternattiva.org.mt/membership/. Nominations for the Executive Committee and proposals for motions will be received by the 19 April 2016 at noon on info@alternattiva.org.mt or alternattiva.demokratika@gmail.com. For more information send an email to same email addresses.)

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb billi tibgħatli email fuq info@alternattiva.org.mt jew ralph.cassar@alternattiva.org.mt.

Tislijiet,

Ralph Cassar
Segretarju Generali
Alternattiva Demokratika – The Green Party

FacebookEmail