ADPD Logo

Laqgħa Ġenerali Annwali 2024

Għeżież membri,

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali ser issir is-Sibt 20/04/2024 10.30am, Julian Manduca Green Resource Centre, Xatt iċ-Ċangatura, Floriana.

Jekk jogħġbok agħfas hawn biex tattendi sas-16/04/2024.

Il-laqgħa hija miftuħa biss għall-membri li għandhom l-isħubija mħallsa, jew irreġistrati għal ħlas awtomatiku online, kif spjegat meta tirreġistra għal-laqgħa.

Aġenda:

 1. Ħatra ta’ Chairperson tal-laqgħa
 2. Approvazzjoni tar-rapport tas-Segretarju Ġenerali
 3. Approvazzjoni tar-rapport finanzjarju
 4. Ħatra tal-Awditur għas-sena finanzjarja 2024
 5. Elezzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv
 6. Approvazzjoni kandidati
 7. Preżentazzjoni u approvazzjoni tal-programmi elettorali għall-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali
 8. Diskussjoni/mozzjonijiet
 9. Diskorsi tal-għeluq

Agħfas hawn biex iġġedded l-isħubija tiegħek. 

Mozzjonijiet jistgħu jiġu ppreżentati sat-Tlieta 16 ta’ April 2024 fil-5pm.

Nominazzjonijiet għall-Kumitat Eżekuttiv jistgħu jiġu ippreżentati sat-Tlieta 16 ta’ April 2024 fil-5pm.

Għal kull korrispondenza dwar il-laqgħa ġenerali annwali għandu jintuża l-email: adpd.greens@gmail.com

Tislijiet,

Dr Ralph Cassar
Segretarju Ġenerali

***

Annual General Meeting 2024

Dear members,

The Annual General Meeting will be held on Saturday 20/04/2024 10.30am at a venue to be announced closer to the date.

To attend please register by clicking here by the 16/04/2024

The AGM is open to paid-up members, or members with an automatic online subscription only as explained in the registration form.

Agenda:

 1. Appointment of the AGM’s chairperson
 2. Approval of Secretary General’s report
 3. Approval of financial report
 4. Appointment of auditor for the financial year 2024
 5. Election of Executive Committee
 6. Approval of candidates
 7. Presentation and approval of European Parliament manifesto and Local Councils’ manifesto
 8. Discussion/motions
 9. Closing speeches

Click here to renew your membership.

Motions and nominations for the Executive Committee will be received till Tuesday 16 April 2024 at 5pm.

Use the email adpd.greens@gmail.com for all communication regarding the annual general meeting.

Regards,

Dr Ralph Cassar
Secretary General

FacebookEmail