ADPD Logo

Laqgħa Ġenerali Annwali 2023

Għeżież membri,

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali ser issir is-Sibt 27/05/2023 10.30am – Osborne Hotel, Triq Nofsinhar, Valletta.

Jekk jogħġbok irreġistra biex tattendi sat-23/05/2023 billi tagħfas hawn.

Il-laqgħa hija miftuħa biss għall-membri li għandhom l-isħubija mħallsa, jew irreġistrati għal ħlas awtomatiku online, kif spjegat meta tirreġistra għal-laqgħa.

Agenda:

 1. Ħatra ta’ Chairperson tal-laqgħa  
 2. Approvazzjoni tar-rapport tas-Segretarju Ġenerali
 3. Approvazzjoni tar-rapport finanzjarju u r-rapport tal-Awditur
 4. Diskussjoni/mozzjonijiet
 5. Ħatra tal-Awditur għas-sena finanzjarja 2023
 6. Elezzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv
 7. Diskorsi tal-għeluq

Agħfas hawn biex iġġedded l-isħubija tiegħek. 

Mozzjonijiet jistgħu jiġu ippreżentati sat-Tlieta 23 ta’ Mejju 2023 fil-5pm. 

Nominazzjonijiet għall-Kumitat Eżekuttiv jistgħu jiġu ippreżentati sat-Tlieta 23 ta’ Mejju fil-5pm.

Għal kull korrispondenza dwar il-laqgħa ġenerali annwali għandu jintuża l-email: adpd.greens@gmail.com

Tislijiet,

Dr Ralph Cassar
Segretarju Ġenerali

***

Annual General Meeting 2023

Dear members,

The Annual General Meeting will be held on Saturday 27/05/2023 10.30am – Osborne Hotel, Triq Nofsinhar, Valletta.

To attend please register by clicking by the 23/05/2023

The AGM is open to paid-up members, or members with an automatic online subscription only as explained in the registration form.

Agenda:

 1. Appointment of the AGM’s chairperson
 2. Approval of Secretary General’s report
 3. Approval of financial and auditor’s report
 4. Discussion/motions
 5. Appointment of auditor for the financial year 2023
 6. Election of Executive Committee
 7. Closing speeches

Click here to renew your membership.

Motions and nominations for the Executive Committee will be received till Tuesday 23 May at 5pm.

Use the email adpd.greens@gmail.com for all communication regarding the annual general meeting.

Regards,

Dr Ralph Cassar
Secretary General

FacebookEmail