ADPD Logo

Laqgħa Ġenerali Annwali 2022

Għeżież membri,

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali ser issir dan ix-xahar.
Is-Sibt 28/05/2022 11am – Osborne Hotel, Triq Nofsinhar, Valletta.

Jekk jogħġbok irreġistra biex tattendi sal-24/05/2022 billi tagħfas hawn.

Agenda:

 1. Ħatra ta’ Chairperson tal-laqgħa
 2. Approvazzjoni tar-rapport tas-Segretarju Ġenerali
 3. Approvazzjoni tar-rapport finanzjarju u r-rapport tal-Awditur
 4. Diskussjoni/mozzjonijiet
 5. Ħatra tal-Awditur għas-sena finanzjarja 2022
 6. Elezzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv
 7. Diskorsi tal-għeluq

Agħfas hawn biex iġġedded l-isħubija tiegħek. 

Mozzjonijiet jintlaqgħu sat-Tlieta 24 ta’ Mejju 2022 fil-5pm. Nominazzjonijiet għall-Kumitat Eżekuttiv jintlaqgħu sat-Tlieta 24 ta’ Mejju fil-5pm (skont l-istatut li jinstab online fis-sit www.adpd.mt)

Għal kull korrispondenza dwar il-laqgħa ġenerali annwali għandu jintuża l-email: adpd.greens@gmail.com.

Tislijiet,

Dr Ralph Cassar
Segretarju Ġenerali

***

Annual General Meeting 2022

Dear members,

The Annual General Meeting will be held this month.
Saturday 28/05/2022 11am – Osborne Hotel, Triq Nofsinhar, Valletta.

To attend please register by clicking here by the 24/05/2022.

Agenda:

 1. Appointment of the AGM’s chairperson
 2. Approval of Secretary General’s report
 3. Approval of financial and auditor’s report
 4. Discussion/motions
 5. Appointment of auditor for the financial year 2022
 6. Election of Executive Committee
 7. Closing speeches

Click here to renew your membership.
Motions and nominations for the Executive Committee will be received till Tuesday 24 May at 5pm.

Mozzjonijiet jintlaqgħu sat-Tlieta 24 ta’ Mejju 2022 fil-5pm. Nominazzjonijiet għall-Kumitat Eżekuttiv jintlaqgħu sat-Tlieta 24 ta’ Mejju fil-5pm

Use the email adpd.greens@gmail.com for all communication regarding the annual general meeting.

Regards,

Dr Ralph Cassar
Secretary General

FacebookEmail