PL isn’t registered as a political party

Is the Labour Party not registered as a political party so that it can continue cashing in on irregular financing?

Alternattiva Demokratika Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said: “Despite the fact that the law on the financing of political parties has been in force for over a year, and the PL has been boasting so much about it, the same Labour Party has not registered as a political party.  This means that the PL is not subject to the law like the other political parties. So much so, that the PL has failed to declare the donations received in 2016 by the end of February 2017, as required by law.  We ask whether the Labour Party is lengthening as much as possible its registration in order to avoid the limits imposed by the law on donations. Is the PL, in this way, able to continue cashing in on uncontrolled millions until the eve of the elections, those millions that had been agreed upon before the 2013 elections “fir-raba’ sular”, as had been revealed by the today’s Speaker Anglu Farrugia, who was Deputy Leader in that period?”

“Yesterday’s shocking announcement by Simon Busuttil that he has been contacted by Silvio Debono, of Seabank and ITS fame, who is asking for all the money donated to the PN to be given back confirms that the PN and the PL are in the pockets of big developers. This also gives rise to legitimate suspicion that money has been and is being given to Muscat’s PL in order for Debono’s companies to get priority and privileged access to the ITS site in St. George’s Bay.”

“Once the PL is not registered as a political party, is it profiting from this loophole to avoid scrutiny on the donations it is receiving? What is the Electoral Commission doing to ensure that the PL does not continue acting beyond the law?”

AD tistaqsi: Il-Partit Laburista ma jirreġsitrax bħala partit biex jibqa’ jdaħħal il-miljuni f’finanzjamenti irregolari?

Iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: “Minkejja l-liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi li ilha li daħlet fis-seħħ aktar minn sena u li l-Partit Laburista tant jiftaħar biha, il-Partit Laburista baqa’ ma rreġistrax  bħala partit politiku.

Dan ifisser li l-PL mhux suġġett għal-liġi bħall-partiti l-oħra. Tant hu hekk li naqas milli jiddikjara d-donazzjonijiet li rċieva fl-2016 sal-aħħar ta’ Frar 2017, kif inhu  mitlub mil-liġi.  Aħna nistaqsu jekk il-Partit Laburista hux itawwal kemm jista’ ikun ir-reġistrazzjoni tiegħu biex jevita l-limiti ta’ donazzjonijiet imposti mil-liġi, u b’hekk ikun jista’ ikompli jimpala l-miljuni bla kontroll sa lejliet l-elezzjoni? Dawk il-miljuni miftehmin qabel l-elezzjoni fir-raba’ sular, kif kien żvela l-ispeaker tal-lum, li dakinhar kien Deputat Mexxej tal-PL, Anġlu Farrugia.”

“L-aħbar sorpendenti li żvela ‘lbieraħ Simon Busuttil li kien ikkuntattjat minn Silvio Debono, tas-Seabank u l-ITS, biex jitlob lura l-flus li ta bħala donazzjonijiet lil-PN tikkonferma li l-PN u l-PL huma fil-but tal-iżviluppaturi.” “Dana kollu iqajjem suspetti leġittimi li flus ingħataw u qed jingħataw lill-PL ta’ Joseph Muscat biex il-kumpaniji ta’ Debono jkollhom prijorita’ u aċċess privileġjat għas-sit tal-ITS f’San Ġorġ.” 

“Ġaladarba l-PL mhux irreġistrat bħala partit politiku, qiegħed japprofitta minn din il-loophole biex jevita l-iskrutinju fuq id-donazzjonijiet li jirċievi?  X’qed tagħmel il-Kummissjoni Elettorali biex tiżgura li l-PL ma jkomplix jiġi jaqa’ u jqum

FacebookEmail