Konrad Mizzi and Joseph Muscat should undergo a criminal investigation over the Vitals deal

Following the publication of the NAO report on the Vitals deal, AD Chairperson Carmel Cacopardo said:”The Auditor’s report on the Vitals public hospital concessions concludes very clearly that there was collusion between government and the company. It is clear that the concessions were knowingly and purposely designed such that public assets were milked by Vitals to make huge gains, a classic case of public loss and private gain. It is also now more than obvious that PL star candidate and minister Konrad Mizzi was afforded a free rein to collude with and favour private companies at the expense of the Maltese government and the state. The report strengthens the conclusion of many that Konrad Mizzi shamelessly entered politics to pursue his own private interests.”

“Joseph Muscat and the Labour Party are guilty of gross negligence, because they failed to take timely action against Konrad Mizzi. Both Konrad Mizzi and Joseph Muscat should immediately undergo a criminal investigation. It’s already late.”

***

Konrad Mizzi u Joseph Muscat għandhom ikunu investigati kriminalment dwar il-Vitals

Wara l-publikazzjoni tar-rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika,ċ-Chairperson ta’ AD, Carmel Cacopardo qal:”Ir-rapport tal-Awditur dwar il-konċessjoni ta’ sptarijiet pubbliċi lil Vitals jikkonkludi biċ-ċar u bla tlaqliq li din kienet konċessjoni mifthema minn qabel u iddisinjata biss biex jintużaw assi pubbliċi għal profitti enormi tal-privat. Huwa issa ovvju li l-kandidat u ministru stilla tal-PL Konrad Mizzi tħalla jaġixxi b’mod li jiffavorixxi lil kumpaniji privati għas-skapitu tal-gvern u tal-istat Malti. Ir-rapport ikompli jsaħħaħ il-fehma ta’ ħafna li Konrad Mizzi kien qed ifittex l-interessi personali tiegħu.”

“Joseph Muscat u l-Partit Laburista, li għalqu għajnejhom it-tnejn għal dak li kien qed jiġri huma ħatja ta’ negliġenza grassa. Konrad Mizzi u Joseph Muscat għandhom ikunu investigati kriminalment dwar il-każ mill-aktar fis possibbli. Diġa’ qegħdin tard.”

FacebookEmail