Kommemorazzjoni qtil ta’ Raymond Caruana

Fl-anniversarju tal-qtil ta’ Raymond Caruana fil-5 ta’ Diċembru tal-1986, iċ-Chairperson ta’ AD, poġġa kuruna tal-fjuri fuq il-qabar ta’ Caruana fil-Gudja.

Carmel Cacopardo qal:”Huwa importanti li niftakru f’dawn il-grajjiet u oħrajn kiefra, biex inżommu f’moħħna li d-djalogu u d-diskussjoni għandhom ikunu u jibqgħu l-pern tal-proċess demokratiku. Il-vjolenza u azzjonijiet li jwasslu għaliha qatt ma jistgħu jitħallew jgħollu rashom.”

FacebookEmail