Joe Cassar: the only honourable way out

Joe Cassar PN

With reference to Dr. Joseph Cassar’s resignation from his post as Member of Parliament, the Chairperson of Alternattiva Demokratika, Prof. Arnold Cassola, said: “Dr Cassar took the only possible honourable way out.  He did well to stop trying to justify himself in what was definitely totally unacceptable behaviour when he accepted payment by others for works in his house which amount to nearly €8,000. We are often getting stories about Maltese politicians from both parties in Parliament who were or are still involved  in deals with certain big business people whose philosophy is “make hay while the sun shines” and who, in fact, are ending up influencing political decisions, even of national importance. The time has come for a real clean up in Maltese politics.”

Joe Cassar ħa l-unika triq tal-irġulija

B’riferemza għar-riżenja ta’ Dr Joseph Cassar mill-kariga ta’ membru parlamentari, ic-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: “Dr Cassar ħa l-unika triq possibbli, it-triq tal-irġulija. Għamel tajjeb li ma baqax jipprova jiġġustifika ruħu f’dik li żgur kienet imġiba ħażina meta aċċetta l-hlas minn terzi ta’ xogħlijiet f’daru li kienu jammontaw għal kważi 8,000 Wwro.  Spiss qed naraw kif politiċi Maltin miż-żewġ partiti fil-Parlament kienu jew għadhom mdeffsa f’intriċċi ma’ nies fin-negozju li jimxu skont il-filosofija ta’ “qabbel fejn jaqbel” u li qed jispiċċaw jinfluwenzaw deċiżjonijiet politiċi, anki ta’ importanza nazzjonali.  Wasal iż-żmien għal tindifa nobis fil-politika Maltija.”

FacebookEmail