Il-Kumitat AD+PD approvat waqt il-laqgħa ġenerali annwali 17 ta’ Ottubru 2020

ADPD huwa il-partit politiku ekoloġiku u progressiv ibbażat fuq il-prinċipji bażiċi ħodor u ċjoe fuq l-għarfien ekoloġiku, is-solidarjetà, il-ġustizzja soċjali, id-demokrazija parteċipattiva, in-non vjolenza, is-sostenibilità, r-rispett tad-diversità, s-saltna tad-dritt, il-kontabilità u t-trasparenza. L-Eżekuttiv ta’ tranżizzjoni biex l-għaqda tiġi mlaħħma u konsolidata għandu jwassal sa Mejju 2021, meta ssir l-ewwel laqgħa ġenerali annwali tal-partit magħqud.

Carmel Cacopardo
Chairperson

Mario Mallia
Deputat Chairperson

Mark Zerafa
Deputat Chairperson

Ralph Cassar
Segretarju Ġenerali

Luke Caruana
Deputat Segretarju Ġenerali (Organizazzjoni u Amministrazzjoni)

Melissa Bagley
Deputat Segretarju Ġenerali (Policy)

Marcus Lauri
Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi (PRO)

Carmel Asciak
Teżorier

Anna Azzopardi
Segretarju Internazzjonali

Membri tal-Eżekuttiv: Duncan Bonnici, Martina Caruana, Sandra Gauci, Donal Kelly, Jamie Mercieca, Matthew Mizzi, Mina Tolu.

FacebookEmail