Historic manipulation – 12 additional PLPN minions in Parliament

In a statement following the shameful manipulation of the electoral law by PLPN yesterday, ADPD Chairperson Carmel Cacopardo said:”Yesterday’s vote in Parliament in which a so-called gender corrective mechanism was voted into law was hailed as historic by the partners in this self-serving manipulation of electoral laws, the Nationalist and Labour parties. These parties manage to take the noble idea of having a more representative electoral system, and mangle it to make sure that they butcher it in an ‘only in Malta’ manner to strengthen their grip on the state. Indeed a mafia-style of doing politics. There is nothing historic in the manipulation of the electoral system – PL and PN have long been manipulating and gerrymandering the system to suit their desperate need for control.”

ADPD spokesperson Sandra Gauci said:”Let us be crystal clear, this is not a gender balanced system – in which party electoral lists are balanced according to gender. This is pure manipulation of the electoral system in which some women are declared more equal than others. There is no other country in democratic Europe in which the system is brazenly manipulated in the way it has been manipulated in Malta by partners in crime PLPN. The system can become proportional for all – in gender and also in ideas – through the introduction of a party-list system. This has the added benefit in that it would help in reducing the system of clientelism PLPN depend on.”

Carmel Cacopardo added:”Yesterday’s shameful vote is testimony to the state capture of PL and PN, aided and abetted by manipulators and apologists who justify anything and everything, such as Robert Musumeci and servants of the two-party state at the University of Malta, who are desperate to please their masters. Let us not forget that this mash-up was also spearheaded by a Labour MP and former Parliamentary Secretary, Rosianne Cutajar, who practices a politics of clientalism, and is bank rolled by big business and people accused of assassination.”

The so-called gender-corrective mechanism is just a ploy to ensure that the manipulators at PLPN get an additional 6 minions each.

***

Manipulazzjoni storika tal-liġi elettorali biex isservi l-interessi tal-PLPN

Fi stqarrija wara l-manipulazzjoni tal-mistħija tal-liġi elettorali mill-PLPN ilbieraħ, iċ-Chairperson ta’ ADPD Carmel Cacopardo qal: “Il-vot tal-bieraħ fil-Parlament li bih ġie approvat l-hekk imsejjaħ mekkaniżmu korrettiv tal-ġeneru ġie mfaħħar bħala storiku mill-imsieħba f’din il-manipulazzjoni tal-liġijiet elettorali, il-PN u l-PL. Il-verita hi li dawn il-partiti irnexxilhom jieħdu l-idea nobbli li jkollhom sistema elettorali aktar rappreżentattiva, u tant ibiċċruha li jużawha bħala skuża biex isaħħu l-ħakma tagħhom fuq l-istat. Tabilħaqq stil mafjuż ta’ politika. M’hemm xejn storiku fil-manipulazzjoni tas-sistema elettorali – PL u PN ilhom żmien u għomor jimmanipulaw u jillapazzaw is-sistema biex jaqdu l-ħtieġa ddisprata tagħhom ta’ kontroll assolut.”

Il-kelliema ta’ ADPD Sandra Gauci qalet: “Ejjew inkunu ċari daqs il-kristall, din mhix sistema ta’ bilanċ bejn is-sessi – li f’pajjiżi demokratiċi issir permezz ta’ listi elettorali tal-partiti bbilanċjati skont il-ġeneru. Din hija manipulazzjoni pura tas-sistema elettorali li fiha xi nisa huma ddikjarati aktar ugwali minn oħrajn. M’hemm l-ebda pajjiż ieħor fl-Ewropa demokratika li fih is-sistema hija mmanipulata b’mod tant sfaċċat bħa f’Malta mis-sħab fil-manipulazzjoni u t-taħwid, il-PLPN. Is-sistema tista’ ssir proporzjonali għal kulħadd – kemm fejn jidħol il-ġeneru, kif ukoll fl-ideat tar-rappreżentanti fil-parlament – permezz tal-introduzzjoni ta’ sistema ta’ listi tal-partiti. Dan għandu l-benefiċċju miżjud illi jgħin biex tonqos is-sistema ta’ klijenteliżmu li jiddependu fuqha l-PLPN.”

Carmel Cacopardo żied jgħid: “Il-vot tal-mistħija tal-bieraħ huwa xhieda li l-PL u PN jħossu li l-istat u l-pajjiż huwa tagħhom. Ta’ min niftakru li din il-manipulazzjoni seħħet bl-għajnuna ta’ manipulaturi u apoloġisti li jiġġustifikaw kull ħaġa, bħal Robert Musumeci u akkademiċi tal-Università ta’ Malta, iddisprati biex jogħġbu lill-PLPN. Ma ninsewx ukoll li wara dan kollu hemm il-MP Laburista u eks-Segretarju Parlamentari, Rosianne Cutajar, magħrufa li tipprattika politika ta’ klijenteliżmu sfrenat, u l-kampanji personali tagħha huma finanzjati min-negozjanti kbar inkluż negozjant akkużat b’assassinju.”

L-hekk imsejjaħ mekkaniżmu korrettiv huwa biss manuvra biex jiżgura li l-manipulaturi fil-PLPN jiksbu 6 pupazzi addizzjonali kull wieħed.

FacebookEmail