Haywharf: Stop the monstrosity

Photo - Nicky VF
Photo – Nicky VF

Haywharf:  Stop the monstrosity immediately, says AD

In view of the monstrosity being built on HayWharf in front of the Valletta and Floriana bastions, Alternttiva Demokratika Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said: “We appeal to the authorities to halt the building immediately and to demolish the concrete that has marred the bastions of the World Heritage site of Valletta.  The Maltese government cannot continue using Maltese taxpayers’ money to destroy our common historical and architectural heritage.  The EU authorities should also investigate whether European taxpayers’ money is being used to uglify Floriana and Valletta”.

Carmel Cacopardo, AD – Deputy Chairman and spokesperson for Sustainable Development  said that the preferential treatment which the planning process grants to the Armed Forces on grounds of National Security is being abused of.  The permit should be withdrawn immediately.

Haywharf:  Waqqfu l-mostrożita’ minnufih, tgħid AD

In viżta tal-mostrożita’ li qed tinbena f’Haywharf quddiem is-swar tal-Belt u tal-furjana, ic-chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: “Nappellaw lill-awtoritajiet biex iwaqqgħu minnufih il-bini u jħottu il-konkrit li qiegħed għarraq is-swar tal-Belt, li hija rikonoxxuta bħala wirt arkitettoniku dinji.  Il-gven Malti ma jistax ikompli juza l-flus tat-taxxi  tal-Maltin biex ikisser ilwirt komuni storiku u arkitettoniku tagħna.  L-Awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea għandhom ukoll jinvestigaw jekk qed jintuzawx it-taxxi tat-taxpayer Ewropew biex ikerrħu l-Belt u l-Furjana”

Carmel Cacopardo, id-Deputat Chairperson u kelliem għall-iżvilupp sostenibbli qal li t-trattament preferenzjali li jingħata lill-Armata  fil-process tal-ippjanar minħabba raġunijiet ta’ sigurta’ nazzjonali qed jiġi abbużat.  Il-permess għandu jiġi rtirat minnufih”

FacebookEmail