Ħarsien tal-annimali b’kuxjenza soċjali

Hemm ħtiega li l-Gvern jintervjeni mhux biss biex jirregola aħjar l-użu taż-żwiemel fit-toroq imma ukoll biex ikunu indirizzati l-impatti soċjali ta’ din ir-regolamentazzjoni. Dan qalu Carmel Cacopardo Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika

Iz-zewg inċidenti riċenti li kienu jinvolvu karozzini misjuqa minn żwiemel, fejn f’każ minnhom miet iż-żiemel, għandu jiftaħ għajnejn kulħadd dwar il-ħtieġa ta’ azzjoni li hi meħtieġa b’mod urġenti. 

Dan biex prinċipalment tħares liż-żwiemel mill-jaħdmu f’kundizzjonijiet li m’humiex addattati. Dan għandu inevitabilment iwassal biex jitnaqqas l-użu taż-żwiemel fit-toroq fis-sħana qalila tas-sajf, bejn nofsinnhar u l-4pm. Jeħtieġ imma ukoll li nilqgħu għall-impatti soċjali ta’ miżuri bħal dawn. Alternattiva Demokratika, qal Cacopardo, issejjaħ għal azzjoni immedjata mhux biss biex tħares liż-żwiemel imma ukoll biex f’dawn iċ-ċirkustanzi diffiċli jkunu mgħejjuna sidien iż-żwiemel li fil-parti l-kbira tal-każi m’għandhomx mezz ieħor ta’ għixien.

***

Animal welfare with a social conscience

Government intervention through better regulation on how and when horses can be used on our roads coupled with measures to buttress the social impacts of such measures is long overdue. This was stated by Carmel Cacopardo Chairperson of Alternattiva Demokratika – The Green Party.

The recent two incidents involving horse-drawn carriages (karozzini), with one horse ending dead on the road, should be an eye-opener on the need for urgent action.

This should lead to more acceptable conditions in which horses are utilised. Primarily it should lead to the withdrawal of horses from our roads in very hot weather between noon and 4pm.  The social impact of such a measure should also be addressed forthwith. Alternattiva Demokratika, stated Cacopardo, calls for immediate action which will not just protect the horses but which will also, in the difficult circumstances arising assists the horse owners most of whom do not have any alternative source of income.

FacebookEmail