Hands off Għadira Valley!

AD Mellieħa Local Council candidate Luke Caruana and Alternattiva Demokratika Chairperson Carmel Cacopardo filed an objection to the proposed construction of a six floor hotel in Għadira (PA/03488/19).

The objection is being submitted primarily in view of the fact that the proposed hotel falls within the valley as well as being outside the development zone (ODZ).

Luke Caruana said “Our valleys should be protected and the area outside the development zone should not be considered for development under any circumstance. Development areas are already too large and there is no reason to extend them for commercial interests to the detriment of the environment.”

“It should also be noted that the proposed construction is located right next to the Omm il-Ħniena Cemetery. This creates additional issues with the development application. If approved, it will impede possible extensions to the cemetery which by its very nature can only exist in an ODZ.”

***

Il-Wied ta’ l-Għadira ħalluh!

Il-Kandidat ta’ AD għall-Kunsill Lokali tal-Mellieħa Luke Caruana u ċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika Carmel Cacopardo ippreżentaw oġġezzjoni għall-iżvilupp propost ta’ lukanda fuq sitt sulari ġewwa l-Għadira (PA / 03488/19).

L-oġġezzjoni qed titressaq fid-dawl tal-fatt li l-lukanda hu proposta li tinbena fil-wied kif ukoll li s-sit propost hu barra miż-żona ta’ żvilupp (ODZ).

Luke Caruana qal: “Il-widien tagħna għandhom ikunu protetti u m’għandhomx ikunu ikkunsidrati għall-iżvilupp taħt l-ebda ċirkostanza. Iż-żoni ta’ żvilupp diġà huma kbar wisq u m’hemm l-ebda raġuni biex jiġu estiżi biex jinqdew interessi kummerċjali bi ħsara ambjentali.”

“Ta’ min jinnota wkoll li l-iżvilupp propost imiss maċ-ċimiterju ‘Omm il-Ħniena’. Dan joħloq kwistjonijiet addizzjonali ma’ l-applikazzjoni għall-iżvilupp. Jekk il-proposta tiġi approvat, dan se jimpedixxi tkabbir li jista’ jkun meħtieg taċ-ċimiterju, li kif nafu, jista’ jsir biss f’ODZ.”


FacebookEmail