From the living room to the global world: A success story for Alert

 

 

Alternattiva Demokratika Chairperson Prof. Arnold Cassola, Deputy Chairperson Carmel Cacopardo, Secretary General Ralph Cassar and Spokesperson Henrik Piski visited the offices of Alert Communications in Santa Venera.

Prof. Cassola said:”Alert communications is a veritable example of Maltese innovative entrepreneurship. The company started off operating in the late nineties from the living room of a family home. Today, sixteen years later, the company is based in comfortable offices in Santa Venera and the 2 persons operating from the living room have become a team of 50 employees operating in an ideal environment for all employees.

“Alert Communications is a living example of what green jobs are. The jobs created by this company, which include the creation of websites and a state of the art Data Center, are all activities that are not energy intensive and do not cause damage to the environment. The creation of more jobs that rely less on energy produced from fossil fuels and utilize less and less precious natural resources, such as our land and water, is most welcome,” concluded Prof. Cassola

Carmel Cacopardo stated that the Green’s Electoral Manifesto identifies digital rights as one of the issues which will be tackled by a Maltese Green MEP if elected on the 24 May elections. The Greens in the European Parliament have been at the forefront of the fight for digital rights for quite some time. Greens have helped stop the Anti-Counterfeit Trade Agreement (ACTA) and are fighting for strong protection of personal data, for the right to privacy and for strict net neutrality. AD will keep working against the resurgence of such policies that rear their head from time to time.

AD will insist on a tangible and effective defense and protection of European citizens and the internet from pervasive corporate and governmental surveillance and to safeguard fundamental rights in the digital age. Personal data belongs to individual citizens, not to companies or governments. Privacy must be respected.

Iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, d-Deputat Chairperson Carmel Cacopardo, is-Segretarju Ġenerali Ralph Cassar u l-Kelliem Henrik Piski jżuru l-uffiċini ta’ Alert Communications f’Santa Venera.

Prof. Cassola qal: “Alert Communications hija eżempju ta’ investiment f’intrapriża innovattiva f’Malta. Il-kumpanija bdiet topera lejn l-aħħar tad-disgħinijiet minn ġewwa s-salott ta’ dar privata. Illum, sittax -il sena wara, il-kumpanija hija ibbażata f’uffiċini komdi f’Santa Venera u ż-żewġ persuni li kienu jaħdmu mis-salott illum saru tim ta’ 50 impjegat li qegħdin joperaw f’ambjent ideali ghall-haddiema kollha.

“Alert Communications hija eżempju ħaj ta’ xi jfissru green jobs. L-impjiegi maħluqa minn din il-kumpanija, li jinvolvu l-ħolqien ta’ siti elettroniċi u Centru tad-data modern u attrezzat b’kollox, huma kollha attivitajiet li ma jużawx ammonti kbar ta’ enerġija u ma jikkawzawx ħsara lill-ambjent. Il-ħolqien ta’ aktar xogħol li ma jiddependix daqstant minn enerġija taż-żejt u li jużaw inqas riżorsi naturali prezzjużi, bħall-art u l-ilma, huma xi ħaġa li hi ta’ min ifaħħarha u jirrakomandaha, temm jgħid il-Prof. Cassola

Carmel Cacopardo, id-Deputat Chairperson ta’ AD, qal li l-Manifest Elettorali tal-Greens jidentifika d-drittijiet diġitali bħala waħda mill-kwistjonijiet li ser jiġu indirizzati minn MPE Malti tal-Ħodor jekk ikun elett fl-elezzjonijiet tal-24 ta’ Mejju. Il-Greens fil-Parlament Ewropej kienu minn ta’ quddiem fil-ġlieda għad-drittijiet diġitali. Il-Greens għenu biex iżommu l-Anti-Counterfeit Trade Agreement (ACTA) u qegħdin jiġġieldu biex ikun hemm protezzjoni qawwija fuq informazzjoni personali, għad-dritt tal-privatezza u għal newtralita`stretta fuq il-web. AD ser tkompli taħdem kontra politika li trid tikser il-privatezza tad-data, politika li tixref rasha minn żmien għal żmien.

AD tinsisti fuq difiża u protezzjoni konkreta u effettiva taċ-ċittadini Ewropej u tal-internet minn sorveljanza żejda minn gvernijiet u korporazzjonijiet u biex tħares id-drittijiet fundamentali f’din l-era diġitali. L-informazzjoni personali hija taċ-ċittadini individwali, u mhux tal-gvernijiet jew ta’ kumpaniji privati. Il-privatezza jeħtieġ li tkun rispettata.

FacebookEmail