Citizenship talks must be resumed and concluded

 

With reference to the ongoing polemic regarding the sale of Maltese citizenship, Prof. Arnold Cassola, Alternattiva Demokratika Chairperson, said: “It is totally unacceptable that the PN and the PL have not met since 29 November. It is shameful that the only information given to the public in this period was through Minister’s Scicluna’s hearing in the European parliament, where he not only admitted that the scheme as it is was a mistake but where he also unfortunately declared his lack of faith in the Maltese people by saying that Malta is ‘short of certain people of calibre’.”

 

“The talks should resume and be concluded on the three vital issues of secrecy, residence, and investment. Maltese politicians have no right to make a fool of the whole Maltese nation because of their intransigence.”

 

***

B’referenza għall-polemika li ilha sejra dwar il-bejgħ taċ-ċittadinanza Maltija, il-Prof. Arnold Cassola, iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, qal: “Mhux accettabbli li l-PN u l-PL ma ltaqgħux mid-29 ta’ Novembru. Huwa tal-mistħjija li l-unika informazzjoni li ngħatat lill-pubbliku f’dan il-perjodu kien permezz tas-seduta li kellu l-Ministru Scicluna fil-Parlament Ewropew, fejn mhux biss ammetta li l-iskema kif inhi hija żbaljata imma wkoll fejn, sfortunatament, stqarr in-nuqqas ta’ fiducja li għandu fil-poplu Malti meta qal li Malta ‘ma tantx għandha nies ta’ ċertu kalibru’.”

 

“It-taħdidiet jeħtieg li jkomplu u jiġu mitmuma speċjalment fejn jidħlu kwistjonijiet importanti bħal dik tas-segretezza, residenza u investiment. Il-politiċi Maltin m’għandhomx dritt li jwaqqgħu lill-poplu Malti kollu għaċ-ċajt minħabba r-ras iebsa tagħhom,” temm jgħid Prof. Cassola.

FacebookEmail