Citizenship sale: Busuttil, fighting discrimination with discrimination

It is indeed unfortunate that the Leader of the Opposition Simon Busuttil is competing with Dr Muscat and doing his best to contribute to additional reputational damage for Malta.

 

“Busuttil’s declaration that tomorrow the PN will emphasise its criticism through a judicial protest is a gimmick we can do without”, said Carmel Cacopardo AD Deputy Chairperson.

 

“Moreover Busuttil’s insistence that a future PN government will revoke the citizenship acquired through the proposed scheme is a declaration that a PN government led by Busuttil will ride roughshod over human rights.”

 

Alternattiva Demokratika Chairperson, Prof. Arnold Cassola said “The sale of Maltese and European citizenship scheme as proposed by Prime Minister Muscat is not acceptable as it is since it creates discrimination between rich and poor and could go against Article 4.3 of the European Treaties to which Malta is a signatory.”

 

“However, the threat by Simon Busuttil to revoke the acquired citizenship when and if in government is unacceptable.Acquired rights are not thrown into the dustbin.”

 

“The international reputation of our country, already severely damaged by Muscat’s citizenship proposal, will plummet even further through Busuttil’s threat. If no agreed compromise, compatible with international law, is found in the immediate future, the people of Malta should have the final decision on the proposed citizenship scheme through a referendum on the24 of May”.

Carmel Cacopardo AD Deputy Chairperson added that the Leader of the Opposition has declared time and again that his political position is based on sound legal advice. Dr Busuttil should publish the advice he has received just as Joseph Muscat has already published the advice tendered by the Attorney General.

Hija tabilħaqq ħasra li l-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil qiegħed jikkompeti ma’ Joseph Muscat u qiegħed jagħmel li jista’ biex iżid il-ħsara lir-reputazzjoni ta’ Malta.

 

“L-istqarrija ta’ Busuttil li għada l-PN se jkun qiegħed jenfasizza l-kritika tiegħu permezz ta’ protest ġudizzjarju hija farsa li nistgħu ngħaddu mingħajrha”, qal Carmel Cacopardo id-deputat Chairperson ta’ AD.”

 

“Barra minn hekk, l-insistenza ta’ Busuttil li Gvern Nazzjonalista futur se jirrevoka ċ-ċittadinanza li persuna takkwista permezz tal-iskema proposta, hija dikjarazzjoni li Gvern Nazzjonalista mmexxi minn Busuttil ser jgħaddi qisu gaffa minn fuq id-drittijiet tal-bniedem.”

 

Iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, Prof Arnold Cassola qal: “L-skema tal-bejgħ taċ-ċittadinanza Maltija u Ewropea hekk kif proposta mill-Prim Ministru Muscat mhix aċċettabbli għaliex toħloq diskriminazzjoni bejn sinjuri u fqar u x’aktarx tmur kontra Artiklu 4.3 tat-Trattat Ewropew li Malta hija firmatorja tiegħu.”

 

“Madanakollu, it-theddida ta’ Simon Busuttil li jirrevoka ċ-ċittadinanza mogħtija meta u jekk ikun fil-Gvern mhix aċċettabbli.  Id-drittijet li persuna tiggwadanja ma jistgħux jiġu mormija.”

 

“Ir-reputazzjoni internazzjonali ta’ pajjiżna, li diġa ġiet iċappset sew bil-proposta ta’ ċittadinanza ta Muscat, se tkompli tmur għall-agħar bit-theddida ta’ Busuttil.  Jekk ma jinstabx kompromess li jirrispetta l-liġi internazzjonali fil-futur qrib, il-poplu Malti għandu jieħu d-deċiżjoni finali dwar l-iskema ta’ ċittadinanza permezz ta’ referendumfl-24 ta’ Mejju li ġej”, temm jgħid il-Prof. Arnold Cassola.

 

Carmel Cacopardo, id-Deputat Chairperson ta’ AD żied jgħid li l-Kap tal-Oppożizzjoni stqarr aktar minn darba li l-pożizzjoni politika tiegħu hija bbażata fuq parir legali sod. Simon Busuttil missu jippubblika dan il-parir legali li tawh bħal ma Joseph Muscat ippubblika l-parir li tah l-Avukat Ġenerali.

 

FacebookEmail