AVVIŻ – NOMINI EŻEKUTTIV – AD

AD_2014_Executive Nominees

Fiż-żmien li ġej se jgħaddi mill-Parlament l-Att li jirregola l-istruttura tal-partiti politiċi. Din il-liġi tfisser bdil fl-istatut ta’ Alternattiva Demokratika, liema bdil irid jiġi approvat mill-membri wara li l-abbozz ta’ liġi jiġi approvat mill-Parlament.

Għaldaqstant qed nilqa’ nomini għall-Eżekuttiv ta’ Alternattiva Demokratika – The Green Party. In-nomini jintlaqgħu jew permezz tal-email: info@alternattiva.org.mt / ralph.cassar@alternattiva.org.mt jew permezz tal-posta fl-indirizz: AD, PO Box 38, Marsa MTP1001.

In-nomini jintlaqgħu għal dawn il-karigi:

Chairperson, Deputat Chairperson, Segretarju Ġenerali, Deputat Segretarju Ġenerali, Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi (PRO), Teżorier, Segretarju Internazzjonali u membri.
Infakkar ukoll li l-miżata ta’ sħubija hija ta’ €15 fis-sena. Il-ħlas għas-sena 2015 jista’ jibda jsir minn issa. Mal-ħlas għandu jkun hemm nota bl-isem u bl-indirizz tal-persuna u n-numru tal-karta tal-identita. Formola apposta tinstab fil-website www.alternattiva.org.mt. Ċekkijiet għandom jinkitbu lil ‘Alternattiva Demokratika’. Tajjeb ukoll li meta tintbgħat l-isħubija bil-posta tintbgħat ukoll nota bl-email : info@alternattiva.org.mt / ralph.cassar@alternattiva.org.mt.

AD is receiving nominations for party officials and members of the Executive Committee. For nominations and further details please contact me on: info@alternattiva.org.mt / ralph.cassar@alternattiva.org.mt.

We are also receiving membership payments for 2015. Membership form attached.

Ralph Cassar
Segretarju Ġenerali
Alternattiva Demokratika – The Green Party

FacebookEmail