Attard Wied ta' Rmiedi

Attard's AD councillor condemns vandalism of trees at Wied ta' Rmiedi

Attard Wied ta' Rmiedi

AD’s Attard councillor Ralph Cassar has condemned the vandalism of around 15 trees in Wied ta’ Rmiedi this week. He said it was clear that the vandals knew what they were doing because they ringed the main trunk of the trees, an operation that would lead to their destruction.

“A 20-year effort to plan indigenous trees and improve the natural environment has been destroyed in a matter of hours,” he said.

He appealed to anyone who might have information to speak up and requested the council to file an official police report.

Kundanna għal vandaliżmu fuq għad ta’ siġar f’Wied ta’ Rmiedi F’Ħ’Attard

Ralph Cassar, Kunsillier ta’ AD f’Ħ’Attard qal li f’din l-aħħar ġimgħa sar att vandalu fuq madwar 15-il ta’ siġra tal-luq maturi f’Wied ta’ Rmiedi F’Ħ’Attard. “Huwa ċar li min ivvandalizza s-siġar, li diġa qegħdin imutu, jaf x’qed jagħmel għax saret ħsara apposta fiz-zokk prinċipali ta’ kull siġra, liema hsara magħrufa bħala ‘ringing’ twassal għall-qerda ta’ dawn is-siġar.”

“Xogħol ta’ 20 sena biex jitħawwlu siġar indiġeni u jittejjeb l-ambjent naturali spiċċa meqrud fi ftit siegħat.”

“Il-protezzjoni tas-siġar mhux ta’ prijorita’ għall-awtoritajiet u hawn kultura ta’ omerta, fejn min jagħmel vendikazzjoni u ħsara rasu mistrieħa li mhux se jinqabad. Nappella lil kull min għandu informazzjoni, speċjalment residenti li joqgħodu faċċata tal-parti tal-wied fi Triq Wied ta’ Rmiedi, f’Ħ’Attard dwar min għamel dan l-att tal-mistħija biex jitkellem. Tlabt lill-Kunsill Lokali ta’ Ħ’Attard  jagħmel rapport uffiċċjali lill-Pulizija.”

FacebookEmail