APPLIKAZZJONIJIET AECs/Counting IMPORTANTI HAFNA

Minhabba cirkustanzi mhux fil-kontroll taghna L-APPLIKAZZJONIJIET ghal
AECs/counting staff se jintlew:

GHADA T-TLIETA 7 ta’ FRAR 2012 BISS bejn l-4pm u d-9pm fil-Lukanda
Osborne il-Belt Valletta.

Jekk hemm xi persuni minn Ghawdex cemplu 99894962 biex isiru
arrangamenti ma’ rapprezentanti taghna f’Ghawdex.

Anke min ghandu l-elezzjoni lokali fil-lokalita fejn joqghod JISTA’
jservi bhala AEC.

Niskuza ruhi tal-urgenza.

Ralph Cassar
Segretarju Generali
ralph.cassar@alternattiva.org.mt

FacebookEmail